Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 162, 163 SGK Toán 4

Bình chọn:
3.9 trên 43 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 162, 163 SGK Toán 4. Bài 1: Đặt tính rồi tính.

Đề bài

1. Đặt tính rồi tính:

a) 6195 + 2785                                   b) 5342 - 4185

47836 + 5409                                         29041 - 5987

10592 + 79438                                       80200 - 19194

2. Tìm x:

a) x + 126 = 480                                 b) x - 209 = 435.

3. Viết chữ hoặc số thích hợp vào chỗ chấm:

a + b = b + ...                                      a - ... = a

(a + b) + c = ...+ (b + c )                     ... - a  = 0

a + 0 = ... + a = ...

4. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 1268 + 99 + 501                              b) 168 + 2080 + 32

745 + 268 + 732                                      87 + 94 + 13 + 6

1295 + 105 + 1460                                  121 + 85 + 115 + 469.

5. Trong đợt quyên góp ủng hộ học sinh vùng lũ lụt, Trường Tiểu học Thành Công đã quyên góp được 1475 quyển vở, Trường Tiểu học Thăng Long quyên góp được ít hơn Trường Tiểu học Thành Công 184 quyển vở. Hỏi cả hai trường quyên góp được bao nhiêu quyển vở?

Lời giải chi tiết

1.

2. 

a) x + 126 = 480                 b) x - 209 = 435

    x = 480 - 126                      x = 435 + 209

    x = 354                               x = 644

3.

  a + b = b + a                                               a - 0  = a

  (a + b) + c = a + (b + c )                             a - a  = 0

  a + 0 = 0 + a = a

4. 

a) 1268 + 99 + 501 = 1268 + (99 + 501) = 1268 + 600 = 1868

    745 + 268 + 732 = 745 + ( 268 + 732) = 745 + 1000 = 1745

    1295 + 105 + 1460 = 1400 + 1460 = 2860

b) 168 + 2080 + 32 = 168 + 32 + 2080 = 200 + 2080 = 2280

    87 + 94 + 13 + 6 = (87 + 13) + (94 + 6) = 100 + 100 = 200

   121 + 85 + 115 + 469 = (121 + 469) + (85 + 115) = 590 + 200 = 790.

5.

Trường Tiểu học Thắng Lợi quyên góp được số vở là:

              1475 - 184 = 1291 (quyển)

Cả hai trường quyên góp được số vở là:

             1475 + 1291 = 2766 (quyển)

                                               Đáp số: 2766 quyển vở.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan