Bài 1, 2 trang 42 SGK Toán 4

Bình chọn:
3.9 trên 10 phiếu

Giải bài 1, 2 trang 42 SGK Toán 4. Bài 1. Tính giá trị của c + d.

Đề bài

1. Tính giá trị của c + d nếu:

a) c = 10 và d = 25;             b) c = 15 cm và d = 45 cm.

2.  a - b là biểu thức có hai chữ số. Tính giá trị của a - b nếu:

a) a = 32 và b = 20;       b) a = 45 và b = 36;        c) a = 16 m và b = 10m.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thay chữ bằng số rồi tính giá trị của các biểu thức đó.

Lời giải chi tiết

1. 

a) c = 10 và d = 25 thì c + d = 10 + 25 = 35.

b) c = 15 cm và d = 45 cm thì c + d = 15cm + 45cm = 60cm.

2.

a) a = 32 và b = 20 thì a - b = 32 - 20 =12.

b) a = 45 và b = 36 thì a - b = 45 - 36  = 9.

c) a = 16 m và b = 10m thì a - b = 18m - 10m = 8m.

Loigiaihay.com


Đã có lời giải Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan