Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 42 SGK Toán 4


Bài 1. Tính giá trị của c + d.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Tính giá trị của \(c + d\) nếu:

a) \(c = 10\) và \(d = 25\);                                b) \(c = 15 cm\) và \(d = 45 cm.\)

Phương pháp giải:

Thay chữ bằng số rồi tính giá trị của các biểu thức đó.

Lời giải chi tiết:

a) Nếu \(c = 10\) và \(d = 25\) thì \(c + d = 10 + 25 = 35.\)

b) Nếu \(c = 15 cm\) và \(d = 45 cm\) thì \(c + d = 15cm + 45cm = 60cm.\)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

\(a - b\) là biểu thức có chứa hai chữ. Tính giá trị của \(a - b\) nếu:

a) \(a = 32\) và \(b = 20\) ;       

b) \(a = 45\) và \(b = 36\) ; 

c) \(a = 18 m\) và \(b = 10m\). 

Phương pháp giải:

Thay chữ bằng số rồi tính giá trị của các biểu thức đó.

Lời giải chi tiết:

a) Nếu \(a = 32\) và \(b = 20\) thì \(a - b = 32 - 20 = 12\) ;

b) Nếu \(a = 45\) và \(b = 36\) thì \(a - b = 45 - 36 = 9\) ;

c) Nếu \(a = 18 m\) và \(b = 10m\) thì \(a - b = 18m- 10m = 8m\).

Bài 3

Video hướng dẫn giải

a × b và a : b là các biểu thức có chứa hai chữ.

Viết giá trị biểu thức vào ô trống (theo mẫu):

a

12

28

60

70

b

3

4

6

10

a × b

36

 

 

 

a : b

4

 

 

 

Phương pháp giải:

Thay chữ bằng số rồi tính giá trị của các biểu thức đó.

Lời giải chi tiết:

a

12

28

60

70

b

3

4

6

10

a × b

36

112 

360 

 700

a : b

4

 7

10 

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Viết giá trị của biểu thức vào ô trống : 

Phương pháp giải:

Thay chữ bằng số rồi tính giá trị của các biểu thức đó.

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 84 phiếu

Các bài liên quan: - Biểu thức có chứa hai chữ

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài