Bài 1, 2 trang 42 SGK Toán 4

Bình chọn:
4.1 trên 19 phiếu

Giải bài 1, 2 trang 42 SGK Toán 4. Bài 1. Tính giá trị của c + d.

Đề bài

1. Tính giá trị của \(c + d\) nếu:

a) \(c = 10\) và \(d = 25\);             b) \(c = 15 cm\) và \(d = 45 cm.\)

2. \(a - b\) là biểu thức có hai chữ số. Tính giá trị của \(a - b\) nếu:

a) \(a = 32\) và \(b = 20\);       

b) \(a = 45\) và \(b = 36\);       

c) \(a = 18 m\) và \(b = 10m\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thay chữ bằng số rồi tính giá trị của các biểu thức đó.

Lời giải chi tiết

1. 

a) \(c = 10\) và \(d = 25\) thì \(c + d = 10 + 25 = 35.\)

b) \(c = 15 cm\) và \(d = 45 cm\) thì \(c + d = 15cm + 45cm = 60cm.\)

2.

a) \(a = 32\) và \(b = 20\) thì \(a - b = 32 - 20 = 12\)

b) \(a = 45\) và \(b = 36\) thì \(a - b = 45 - 36{\text{ }} = 9\)

c) \(a = 18 m\) và \(b = 10m\) thì \(a - b = 18m- 10m = 8m\)

Loigiaihay.com


Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Biểu thức có chứa hai chữ