Bài 1, 2, 3 trang 77 SGK Toán 4

Bình chọn:
4.5 trên 72 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 77 SGK Toán 4. Bài 1: Đặt tính rồi tính.

Đề bài

1. Đặt tính rồi tính

a) 278157 : 3                 b) 158735 : 3

304968 : 4                          475908 : 5

408090 : 5                          301849 : 7

2. Người ta đổ đều 128 610l xăng vào 6 bể. Hỏi mỗi bể có bao nhiêu lít xăng?

3. Người ta xếp 187 250 cái áo vào các hộp, mỗi hộp 8 áo. Hỏi có thể xếp được vào nhiều nhất bao nhiêu hộp và còn thừa mấy cái áo?

Lời giải chi tiết

1. 

2.  Số lít xăng ở mỗi bể là:

       128 610 : 6 = 21435 (lít)

                                Đáp số: 21435 lít xăng

3.  Thực hiện phép chia ta có:

         187250 : 8 = 23406 (dư 2)

Vậy có thể sắp xếp được nhiều nhất 23406 hộp và còn thừa 2 áo 

                                          Đáp số: 23406 hộp và còn thừa 2 áo 

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Chia cho số có một chữ số