Bài 1, 2, 3, 4 trang 58 SGK Toán 4

Bình chọn:
4.5 trên 49 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 58 SGK Toán 4. Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống.

Đề bài

1. Viết số thích hợp vào ô trống:

a) \(4 \times 6 = 6 \times \square\)                      

    \(207 \times 7 = \square \times 207\)                  

b) \(3 \times 5 = 5 \times \square\)

    \(2138 \times 9 = \square \times 2138\)

Bài 2. Tính:

a) \(1357 \times 5\)              b) \(40263 \times 7\)     

     \(7 \times 853\)                   \(5 \times 1326\)               

c) \(23109 \times 8\)

    \(9 \times 1427\)

3. Tìm hai biểu thức có giá trị bằng nhau:

a) \(4 \times 2145\);                       

b) \((3 +  2) \times 10287\);

c) \(3964 \times 6\);                       

d) \((2100 + 45) \times 4\);

e) \(10287 \times 5\);                     

g) \((4+ 2) \times (3000 + 964)\)

4. Số ?

a) \(a \times \square= \square\times a = a\)

b) \(a \times \square = \square \times a = 0\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng tính chất giao hoán của phép nhân: 

Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích không thay đổi.

                   a x b = b x a

Lời giải chi tiết

1.  

a) \(4 \times 6 = 6 \times 4\)                      

\(207 \times 7 = 7 \times 207\)                   

b) \(3 \times 5 = 5 \times 3\)

\(2138 \times 9 = 9 \times 2138\)

2. 

a) \(1357 \times 5 = 6785\)                        

     \(7 \times 853 = 5971\)                       

b) \(40263 \times 7 = 281841\)

    \(5 \times 1326 =6630\)               

c) \(23109 \times 8 = 184872\)

    \(9 \times 1427 = 12843\)

3. Ta có: 

\(  (2100 + 45) \times 4 = 2145 \times 4 \)\(= 4 \times 2145 \)    

\(  (4+2) \times(3000 + 964)= 6 \times 3964\)\( = 3964 \times 6 \)   

\( (3 +  2) \times 10287  = 5 \times 10287 \)\(= 10287 \times 5  \)

Vậy ta nối (a) với (d);  nối (c) với (g);  nối (b) với (e).

4.

a) \(a \times 1 = 1 \times a = a\)

b) \(a \times 0 = 0 \times a = 0\)

Loigiaihay.com


Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Tính chất giao hoán của phép nhân