Bài 1, 2, 3 trang 155 SGK Toán 4

Bình chọn:
4.4 trên 83 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 155 SGK Toán 4. Bài 1: Trên bản đồ tỉ lệ 1: 1000, mỗi độ dài 1mm, 1cm, 1dm ứng với độ dài thật nào cho dưới đây?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Trên bản đồ tỉ lệ 1: 1000, mỗi độ dài 1mm, 1cm, 1dm ứng với độ dài thật nào cho dưới đây?

 1000dm, 1000cm, 1000mm 

Phương pháp: 

Trên bản đồ tỉ lệ 1: 1000, độ dài 1mm ứng với độ dài thật là 1000mm.

Các câu khác làm tương tự.

Cách giải:

Trên bản đồ tỉ lệ 1: 1000 ta có:

Độ dài 1mm ứng với độ dài thật là 1000mm.

Độ dài 1cm ứng với độ dài thật là 1000cm.

Độ dài 1dm ứng với độ dài thật là 1000dm.

Bài 2

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Tỉ lệ bản đồ

1: 1000

1: 300

1: 10 000

1: 500

Độ  dài thu nhỏ

1cm

1dm

1mm

1m

Độ dài thật

… cm

... dm

... mm

... m

Phương pháp:

 Trên bản đồ tỉ lệ 1: 1000, độ dài 1cm ứng với độ dài thật là 1000cm.

Các câu khác làm tương tự.

Cách giải:

Tỉ lệ bản đồ

1: 1000

1: 300

1: 10 000

1: 500

Độ  dài thu nhỏ

1cm

1dm

1mm

1m

Độ dài thật

1000cm

300dm

10 000mm

500m

 

Bài 3

Đúng ghi Đ, sai ghi S 

Trên bản đồ tỉ lệ 1: 10 000, quãng đường từ A đến B đo được 1dm. Như vậy độ dài thật của quãng đường từ A đến B là:

a) 1000m                                b) 10000dm

c) 10000cm                             d) 1km

Phương pháp:

Trên bản đồ tỉ lệ 1: 10 000, độ dài 1dm ứng với độ dài thật là 10 000dm. Sau đó ta đổi số đo độ dài đó ra các đơn vị tương ứng khác.

Cách giải:

Độ dài thật của quãng đường từ A đến B là: 

                   1 x 10 000 = 10 000dm = 1km

Vậy ta điền đúng, sai như sau:

a) S                                        c) S

b) Đ                                        d) Đ

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Tỉ lệ bản đồ

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu