Bài 1, 2, 3 trang 155 SGK Toán 4

Bình chọn:
4.6 trên 66 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 155 SGK Toán 4. Bài 1: Trên bản đồ tỉ lệ 1: 1000, mỗi độ dài 1mm, 1cm, 1dm ứng với độ dài thật nào cho dưới đây?

Đề bài

1. Trên bản đồ tỉ lệ 1: 1000, mỗi độ dài 1mm, 1cm, 1dm ứng với độ dài thật nào cho dưới đây?

                               1000dm, 1000cm, 1000mm

2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Tỉ lệ bản đồ

1: 1000

1: 300

1: 10000

1: 500

Độ  dài thu nhỏ

1cm

1dm

1mm

1m

Độ dài thật

… cm

... dm

... mm

... m

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Trên bản đồ tỉ lệ 1: 10 000. quãng đường từ A đến B đo được 1dm. Như vậy độ dài thật của quãng đường từ A đến B là:

a) 1000m                                b) 10000dm

c) 10000cm                             d) 1km

Lời giải chi tiết

1. 

Trên bản đồ tỉ lệ 1: 1000 ta có:

Độ dài 1mm ứng với độ dài thật là 1000mm

Độ dài 1cm ứng với độ dài thật là 1000cm

Độ dài 1dm ứng với độ dài thật là 1000dm

2. 

Tỉ lệ bản đồ

1: 1000

1: 300

1: 10000

1: 500

Độ  dài thu nhỏ

1cm

1dm

1mm

1m

Độ dài thật

1000cm

300dm

10000 mm

500 m

3. 

Độ dài thật của quãng đường từ A đến B là: 

                   1 x 10 000 = 10 000 dm = 1km

Vậy ta điền đúng, sai như sau:

a) S                                        c) S

b) Đ                                        d) Đ

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Tỉ lệ bản đồ