Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 163 SGK Toán 4

Bình chọn:
4.4 trên 115 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 163 SGK Toán 4. Bài 1: Đặt tính rồi tính.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đặt tính rồi tính:

a) 2057 x 13                   b) 7368 : 24

   428 x 125                        13498 : 32

   3167 x 204                      285120 : 216

Phương pháp giải:

Đặt tính rồi tính theo các quy tắc đã học.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Tìm \(x\):

a) 40 \( \times x \) = 1400;                b) \( x\) : 13 = 205;

Phương pháp giải:

Áp dụng các quy tắc: 

- Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

- Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

Lời giải chi tiết:

a) 40 \( \times x \) = 1400                b)  \( x\) : 13 = 205

    \( x\) = 1400 : 40                       \( x\) = 205 x 13

    \( x\) = 35                                  \( x\) = 2665

Bài 3

Viết chữ hoặc số thích hợp vào chỗ chấm:

a x b = ... x a                                         a : ... = a

(a x b) x c = a x (b x ...)                         ... : a = 1 (a khác 0)

a x 1 = ... x a = ...                                 ... : a = 0 (a khác 0)

a x (b + c ) = a x b + a x ...

Phương pháp giải:

Áp dụng lí thuyết về phép nhân, phép chia các số tự nhiên.

Lời giải chi tiết:

a x b = b x a                                                  a : 1 = a

(a x b) x c = a x (b x c)                                  a : a = 1 (a khác 0)

a x 1 = 1 x a = a                                           0 : a = 0 (a khác 0)

a x (b + c ) = a x b + a x c   

Bài 4

Điền dấu >; <; = vào chỗ chấm

13500 ... 135 x 100                            257 ... 8762 x 0

26 x 11 ... 280                                   320 : (16 x 2) ... 320 : 16 : 2

1600 : 10 ... 1006                              15 x 8 x 37... 37 x 15 x 8

Phương pháp giải:

Tính giá trị biểu thức ở hai vế rồi so sánh kết quả với nhau.

Lời giải chi tiết:

Ta có:

+) 135 x 100 = 13500. Mà 13500 = 13500.

    Vậy: 13500 = 135 x 100.

+) 26 x 11 = 286. Mà 286 > 280.       

    Vậy: 26 x 11 > 280

+) 1600 : 10 = 160. Mà 160 < 1006.   

    Vậy: 1600 : 10 < 1006.

+) 8762 x 0 = 0. Mà 257 > 0.             

    Vậy: 257 > 8762 x 0.

+) 320 : (16 x 2) = 320 : 32 = 10;       320 : 16 : 2 = 20 : 2 = 10.

   Mà 10 = 10 .

   Vậy 320 : (16 x 2) = 320 : 16 : 2

+)  15 x 8 x 37 =  37 x 15 x 8 (áp dụng tính chất giao hoán)

Vậy ta có kết quả như sau:

13500 =  135 x 100                                  257 > 8762 x 0

26 x 11 > 280                                          320 : (16 x 2) = 320 : 16 : 2

1600 : 10 < 1006                                  15 x 8 x 37 = 37 x 15 x 8

Bài 5

Một ô tô cứ đi 12km thì tiêu hết 1l xăng, giá tiền 1l xăng là 7500 đồng. Tính số tiền phải mua xăng để ô tô đó đi được quãng đường dài 180km.

Phương pháp giải:

- Tính số lít xăng phải mua để đi được quãng đường dài 180km ta lấy 180km chia cho quãng đường đi được khi dùng 1 lít xăng.

- Tính số tiền mua xăng ta lấy giá tiền của 1 lít xăng nhân với số lít xăng phải mua.

Lời giải chi tiết:

Số lít xăng tiêu hao khi ô tô đi quãng đường dài 180km là:

                     180 : 12 = 15 (l)

Số tiền phải mua xăng là:

                     7500 x 15 = 112500 (đồng)

                                   Đáp số: 112500 đồng.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng