Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 163 SGK Toán 4

Bình chọn:
4.3 trên 92 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 163 SGK Toán 4. Bài 1: Đặt tính rồi tính.

Đề bài

1. Đặt tính rồi tính:

a) 2057 x 13                   b) 7368 : 24

   428 x 125                        13498 : 32

   3167 x 204                      285120 : 216

2. Tìm x:

a) 40 \( \times x \) = 1400;                   

b) \( x\) : 13 = 205;

3. Viết chữ hoặc số thích hợp vào chỗ chấm:

a x b = ... x a                                         a : ... = a

(a x b) x c = a x (b x ...)                         ... : a = 1 (a khác 0)

a x 1 = ... x a = ...                                 ... : a = 0 (a khác 0)

a x (b + c ) = a x b + a x ...

4. Điền dấu >; <; = vào chỗ chấm

13500 ... 135 x 100                            257 ... 8762 x 0

26 x 11 ... 280                                   320 : (16 x 2) ... 320 : 16 : 2

1600 : 10 ... 1006                              15 x 8 x 37... 37 x 15 x 8

5. Một ô tô cứ đi 12km thì tiêu hết 1l xăng, giá tiền 1l xăng là 7500 đồng. Tính số tiền phải mua xăng để ô tô đó đi được quãng đường dài 180km.

Lời giải chi tiết

1.

2.

a) 40 \( \times x \) = 1400                 b)  \( x\) : 13 = 205

    \( x\) = 1400 : 40                        \( x\) = 205 x 13

    \( x\) = 35                                   \( x\) = 2665

3.

a x b = b x a                                                      a : 1 = a

(a x b) x c = a x (b x c)                                       a : a = 1 (a khác 0)

a x 1 = 1 x a = a                                                0 : a = 0 (a khác 0)

a x (b + c ) = a x b + a x c   

4.

13500 =  135 x 100                                  257 > 8762 x 0

26 x 11 > 280                                          320 : (16 x 2) = 320 : 16 : 2

1600 : 10 < 1006                                     15 x 8 x 37 = 37 x 15 x 8

5.

Số lít xăng tiêu hao khi ô tô đi quãng đường dài 180km là:

                     180 : 12 = 15 (l)

Số tiền phải mua xăng là:

                     7500 x 15 = 112500 (đồng)

                                                       Đáp số: 112500 đồng.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan