Bài 1, 2, 3 trang 73 SGK Toán 4

Bình chọn:
4.7 trên 38 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 73 SGK Toán 4. Bài 1: Đặt tính rồi tính.

Đề bài

1. Đặt tính rồi tính:

a) \(523 \times 305\);           b) \(308 \times 563\);            c) \(1309 \times 202\)

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

                         

3. Trung bình mỗi con gà đẻ ăn hết 104g thức ăn trong một ngày. Hỏi trại chăn nuôi cần bao nhiêu ki-lô-gam thức ăn cho 375 con gà mái đẻ ăn trong 10 ngày?

Lời giải chi tiết

1.

          

2.

Ô thứ nhất ghi S.

Ô thứ hai ghi S.

Ô thứ ba ghi Đ.

3

Số thức ăn trại chăn nuôi cần cho 375 con gà đẻ trong 1 ngày là:

            \(104 \times 375 = 39000\) (g)

            \(39000\) g = \(39\) kg

Số thức ăn trại chăn nuôi cần cho 375 con gà đẻ trong 10 ngày là:

             \(39 \times 10 = 390\) (kg)

                                          Đáp số: 390 kg

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan