Bài 1, 2, 3 trang 73 (Nhân với số có ba chữ số - tiếp theo) SGK Toán 4


Giải Bài 1, 2, 3 trang 73 (Nhân với số có ba chữ số - tiếp theo) SGK Toán 4. Bài 1: Đặt tính rồi tính.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đặt tính rồi tính:

\(a) \;523 \times 305;\)                    \(b)\;308 \times 563;\)                       \(c) \;1309 \times 202.\)

Phương pháp giải:

Đặt tính sao cho các chữ số ở cùng một hàng thì thẳng cột với nhau.

Chú ý: nếu tích riêng thứ hai gồm toàn các chữ số 0 thì ta thường không viết tích riêng này; tích riêng thứ ba ta sẽ viết lùi sang bên trái hai cột so với tích riêng thứ nhất.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Phương pháp giải:

Quan sát kĩ các phép tính để chọn phép tính đúng.

Lời giải chi tiết:

Ta có tích riêng thứ hai gồm toàn các chữ số 0 (vì 456 x 0 = 0) nên ta thường không viết tích riêng này mà viết gọn như cách thứ ba (tích riêng 912 lùi sang bên trái hai cột so với tích riêng thứ nhất). 

Vậy: Ô thứ nhất ghi S  ;     Ô thứ hai ghi S  ;       Ô thứ ba ghi Đ.

Bài 3

Trung bình mỗi con gà mái đẻ ăn hết 104g thức ăn trong một ngày. Hỏi trại chăn nuôi cần bao nhiêu ki-lô-gam thức ăn cho 375 con gà mái đẻ ăn trong 10 ngày ?

Phương pháp giải:

Cách 1 :

- Tính số gam thức ăn 375 con gà ăn trong 1 ngày ta lấy số gam thức ăn 1 con gà ăn trong 1 ngày nhân với 375.

- Đổi số đo vừa tìm được sang đơn vị ki-lô-gam.

- Tính số ki-lô-gam thức ăn 375 con gà ăn trong 10 ngày ta lấy số ki-lô-gam thức ăn 375 con gà ăn trong 1 ngày nhân với 10.

Cách 2 :

- Tính số gam thức ăn 1 con gà ăn trong 10 ngày ta lấy số gam thức ăn 1 con gà ăn trong 1 ngày nhân với 10.

- Tính số ki-lô-gam thức ăn 375 con gà ăn trong 10 ngày ta lấy số gam thức ăn 1 con gà ăn trong 10 ngày nhân với 375.

- Đổi số đo vừa tìm được sang đơn vị ki-lô-gam.

Lời giải chi tiết:

Cách 1 :

Số thức ăn trại chăn nuôi cần cho \(375\) con gà mái đẻ trong \(1\) ngày là:

               \(104 \times 375 = 39\;000\;(g)\)

               \(39\;000g = 39kg\)

Số thức ăn trại chăn nuôi cần cho \(375\) con gà mái đẻ trong \(10\) ngày là:

                \(39 \times 10 = 390\;(kg)\)

                                Đáp số: \(390 kg\).

Cách 2 :

Số thức ăn trại chăn nuôi cần cho \(1\) con gà mái đẻ trong \(10\) ngày là:

               \(104 \times 10 = 1040\;(g)\)

Số thức ăn trại chăn nuôi cần cho \(375\) con gà mái đẻ trong \(10\) ngày là:

                \(1040 \times 375 = 390\;000\;(g)\)

                \(390\;000g = 390kg\)

                                Đáp số: \(390 kg\).

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.4 trên 341 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài