Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 63 trang 73 sgk Toán 4

Bình chọn:
4.7 trên 37 phiếu

Bài 1. Đặt tính rồi tính. Bài 2 Đúng ghi Đ, sai ghi S. Bài 3 Số thức ăn trại chăn nuôi cần trong 10 ngày

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

a) \(523 \times 305\);                          

b) \(308 \times 563\);                    

c) \(1309 \times 202\)

Bài 2 Đúng ghi Đ, sai ghi S

                                        

Bài 3 Trung bình mỗi con gà đẻ ăn hết 104g thức ăn trong một ngày. Hỏi trại chăn nuôi cần bao nhiêu ki-lô-gam thức ăn cho 375 con gà mái đẻ ăn trong 10 ngày?

Giải

Bài 1 

a)                

b)                

c) 

Bài 2

Ô thứ nhất ghi S

Ô thứ hai ghi S

Ô thứ ba ghi Đ

Bài 3

Số thức ăn trại chăn nuôi cần cho 375 con gà đẻ trong 1 ngày là:

\(104 \times 375 = 39000\) (g)

\(39000\) g = \(39\) kg

Số thức ăn trại chăn nuôi cần cho 375 con gà đẻ trong 10 ngày là:

\(39 \times 10 = 390\) (kg)

                            Đáp số 390 kg

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan