Bài 1, 2, 3 trang 108 SGK Toán 4

Bình chọn:
4.2 trên 72 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 108 SGK Toán 4. Bài 1: Viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng phân số.

Đề bài

1.  Viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng phân số: 

                         7 : 9 ;    5 : 8;    6 : 19  ;     1 : 3

2. Viết theo mẫu

Mẫu: 24 : 8 = \({24 \over 8}\) = 3

            36 : 9;      88: 11;     0 : 5;     7 : 7

3.  a) Viết mỗi số tự nhiên dưới dạng một phân số có mẫu số bằng 1 (theo mẫu)

     Mẫu: 9 = \({9 \over 1}\)

               6 =... ;     1 = ... ;    27 = ... ;    0 = ...;    3 = ...

b) Nhận xét: Mọi số tự nhiên có thể viết thành một phân số là số tự nhiên đó và có mẫu số bằng 1.

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thương của phép chia số tự nhiên (khác 0) có thể viết thành một phân số, tử số là số bị chia và mẫu số là số chia.

Lời giải chi tiết

1. 7 : 9 =\({7 \over 9}\) ;                        5 : 8 = \({5 \over 8}\)

    6 : 19 = \({6 \over 19}\);                    1 : 3 = \({1 \over 3}\)

2. 36 : 9 = \({36 \over 9}\)= 4                88: 11 = \({88 \over 11}\) = 8

    0 : 5 = \({0 \over 5} = 0\)                   7 : 7 = \({7 \over 7}\) = 1

3.   6 = \({6 \over 1}\);                          1 = \({1 \over 1}\);                    27 = \({27 \over 1}\) ;

      0 = \({0\over 1}\) ;                          3 = \({3 \over 1}\)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Phân số và phép chia số tự nhiên