Bài 1, 2, 3 trang 108 SGK Toán 4

Bình chọn:
4.2 trên 51 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 108 SGK Toán 4. Bài 1: Viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng phân số.

Đề bài

1.  Viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng phân số: 

                         7 : 9 ;    5 : 8;    6 : 19  ;     1 : 3

2. Viết theo mẫu

Mẫu: 24 : 8 = \({24 \over 8}\) = 3

            36 : 9;      88: 11;     0 : 5;     7 : 7

3.  a) Viết mỗi số tự nhiên dưới dạng một phân số có mẫu số bằng 1 (theo mẫu)

     Mẫu: 9 = \({9 \over 1}\)

               6 =... ;     1 = ... ;    27 = ... ;    0 = ...;    3 = ...

b) Nhận xét: Mọi số tự nhiên có thể viết thành một phân số là số tự nhiên đó và có mẫu số bằng 1.

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thương của phép chia số tự nhiên (khác 0) có thể viết thành một phân số, tử số là số bị chia và mẫu số là số chia.

Lời giải chi tiết

1. 7 : 9 =\({7 \over 9}\) ;                        5 : 8 = \({5 \over 8}\)

    6 : 19 = \({6 \over 19}\);                    1 : 3 = \({1 \over 3}\)

2. 36 : 9 = \({36 \over 9}\)= 4                88: 11 = \({88 \over 11}\) = 8

    0 : 5 = \({0 \over 5} = 0\)                   7 : 7 = \({7 \over 7}\) = 1

3.   6 = \({6 \over 1}\);                          1 = \({1 \over 1}\);                    27 = \({27 \over 1}\) ;

      0 = \({0\over 1}\) ;                          3 = \({3 \over 1}\)

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan