Bài 1, 2, 3 trang 46 SGK Toán 4

Bình chọn:
4.2 trên 48 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 46 SGK Toán 4. Bài 1. Đặt tính rồi tính tổng.

Đề bài

1. Đặt tính rồi tính tổng:

a) 2814 + 1429 + 3046                 

    3925 + 618 + 535                          

b) 26387 + 14075 + 9210

    54293 + 61934 + 7652

2. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 96 + 78 + 4                              b) 789 + 285 + 15

  67 + 21 + 79                                  448 + 594 + 52

  408 + 85 + 92                                677 + 969 + 123

3. Tìm x:

a) x - 306 = 504;                         

b) x + 254 = 680.

Lời giải chi tiết

1. 

2.

a) 96 + 78 + 4 = (96 + 4) + 78 = 100 + 78 = 178

    67 + 21 + 79 = 67 + (21 + 79) = 67 + 100 = 167

    408 + 85 + 92 = (408 + 92) + 85 = 500 + 85 = 585

b) 789 + 285 + 15 = 789 + (285 + 15) = 789 + 300 = 1089

    448 + 594 + 52 = (448 + 52) + 594 = 500 + 594 = 1094

    677 + 969 + 123 = (677 + 123) + 969 = 800 + 969 = 1769 

3. 

a) x - 306 = 504               b) x + 254 = 680

    x = 504 + 306                  x = 680 - 254 

    x = 810                            x = 426

Loigiaihay.com

 

    

   

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 46 SGK Toán 4