Bài 1, 2, 3, 4 trang 84 SGK Toán 4

Bình chọn:
4.2 trên 127 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 84 SGK Toán 4. Bài 1: Đặt tính rồi tính.

Đề bài

1. Đặt tính rồi tính:

a) 4725 : 15               b) 35136 : 18

    4647 : 82                   18408 : 52

    4935 : 44                   17826 : 48

2. Cứ 25 viên gạch hoa thì lát được 1\(m^2 \) nền nhà. Hỏi nếu dùng hết 1050 viên gạch loại đó thì lát được bao nhiêu mét vuông nền nhà?

3. Một đội sản xuất có 25 người. Tháng 1 đội đó làm được 855 sản phẩm, tháng 2 làm được 920 sản phẩm, tháng 3 làm được 1350 sản phẩm. Hỏi cả 3 tháng đó trung bình mỗi người của đội làm được bao nhiêu sản phẩm?

4. Sai ở đâu

Lời giải chi tiết

1.

2.

Tóm tắt:

25 viên gạch: 1m2

1050 viên gạch: .... m?

Bài giải

Số mét vuông nền nhà lát được là:

        1050 : 25 = 42 (m2)

                                   Đáp số: 42 m2

3.

Cách 1:

Trong cả 3 tháng trung bình mỗi người làm được số sản phẩm là

            (855 + 920 + 1350) : 25 = 125 (sản phẩm)

                                                   Đáp số: 125 sản phẩm

Cách 2:

Số sản phẩm đội sản xuất làm được là:

            855 + 920 + 1350 = 3125 (sản phẩm)

Trong cả 3 tháng trung bình mỗi người làm được số sản phẩm là:

            3125 : 25 = 125 (sản phẩm)

                                                    Đáp số: 125 sản phẩm

4.

Phép chia đúng là:

a) Phép chia sai ở bước thứ 2

564 chia cho 67 được 8 dư 28, không phải 564 chia cho 28 được 7 dưa 9.

b) Phép chia sai ở bước cuối cùng

285 chia cho 67 được 4 dư 17, không phải 285 chia 67 được 4 dư 47.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 84 SGK Toán 4