Bài 1, 2 trang 66 SGK Toán 4

Bình chọn:
4.2 trên 26 phiếu

Giải bài 1, 2 trang 66 SGK Toán 4. Bài 1: Tính giá trị của biểu thức rồi viết vào ô trống (theo mẫu).

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính giá trị của biểu thức rồi viết vào ô trống (theo mẫu):

a

b

c

a × (b +c)

a × b + a × c

4

5

2

4 × (5 + 2) = 28

4 × 5 + 4 × 2 = 28

3

4

5

 

 

6

2

3

 

 

Phương pháp:

Thay chữ bằng số rồi tính giá trị các biểu thức đó. 

Cách giải:

a

b

c

a × (b + c)

a × b + a × c

4

5

2

4 × (5 + 2) = 28

4 × 5 + 4 × 2 = 28

3

4

5

3 × (4 + 5) = 27

3 × 4 + 3 × 5 = 27

6

2

3

6 × (2 + 3) = 30

6 × 2 + 6 × 3 = 30

Bài 2

a) Tính bằng hai cách:

     36 × (7 + 3);                                       207 × (2 + 6)

b) Tính bằng hai cách (theo mẫu):

   Mẫu: 38 × 6 + 38 × 4 = ?

   Cách 1: 38 × 6 + 38 × 4 = 228 + 152 = 380

   Cách 2: 38 × 6 + 38 × 4 = 38 × (6 + 4)

                                       = 38 × 10 = 380

        5 × 38 + 5 × 62;                                135 × 8 + 135 × 2

Phương pháp:

Khi nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số hạng của tổng, rồi cộng các kết quả với nhau.

a × (b + c) = a × b + a × c

Cách giải:

a) 36 × (7 + 3) = ? 

   Cách 1: 36 × (7 + 3) = 36 × 10 = 360

   Cách 2: 36 × (7 + 3) = 36 × 7 + 36 × 3 = 360

+) 207 × (2 + 6) =?

   Cách 1: 207 × (2 + 6) = 207 × 8 = 1656

   Cách 2: 207 × (2 + 6) = 207 × 2 + 207 × 6 = 1656

b) 5 × 38 + 5 × 62 =?

   Cách 1: 5 × 38 + 5 × 62 = 190 + 310 = 500

   Cách 2: 5 × 38 + 5 × 62 = 5 × (38 + 62)

                                         = 5 × 100 = 500 

+) 135 × 8 + 135 × 2 =?

   Cách 1: 135 × 8 + 135 × 2 = 1080 + 270 = 1350

   Cách 2: 135 × 8 + 135 × 2 = 135 × (8 + 2)

                                             = 135 × 10 = 1350

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Nhân một số với một tổng

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu