Bài 1, 2 trang 66 SGK Toán 4

Bình chọn:
4.2 trên 26 phiếu

Giải bài 1, 2 trang 66 SGK Toán 4. Bài 1: Tính giá trị của biểu thức rồi viết vào ô trống (theo mẫu).

Đề bài

1. Tính giá trị của biểu thức rồi viết vào ô trống (theo mẫu):

a

b

c

a x (b +c)

a x b + a x c

4

5

2

4 x (5 +2) = 28

4 x 5 + 4 x 2 = 28

3

4

5

 

 

6

2

3

 

 

2. 

a) Tính bằng hai cách:

     36 x ( 7 + 3);                                       207 x (2 +6)

b) Tính bằng hai cách (theo mẫu):

   Mẫu: 38 x 6 + 38 x 4 = ?

   Cách 1: 38 x 6 + 38 x 4 = 228 + 152 = 380

   Cách 1: 38 x 6 + 38 x 4 = 38 x (6 + 4) = 38 x 10 = 380

     5 x 38 + 5 x 62;               135 x 8 + 135 x 2

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Khi nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số hạng của tổng, rồi cộng các kết quả với nhau.

                                      a x (b +c) = a x b + a x c

Lời giải chi tiết

1.

a

b

c

a x (b + c)

a x b + a x c

4

5

2

4 x (5 + 2) = 28

4 x 5 + 4 x 2 = 28

3

4

5

3 x (4 + 5) = 27

3 x 4 + 3 x 5 = 27

6

2

3

6 x (2 + 3) = 30

6 x 2 + 6 x 3 = 30

2.

a) 36 x (7 + 3) = ?

Cách 1: 36 x (7 + 3) = 36 x 10 = 360

Cách 2: 36 x (7 + 3) = 36 x 7 + 36 x 3 = 360

+) 207 x (2 + 6) =?

Cách 1: 207 x (2 + 6) = 207 x 8 = 1656

Cách 2: 207 x (2 + 6) = 207 x 2 + 207 x 6 = 1656

b) 5 x 38 + 5 x 62 =?

Cách 1: 5 x 38 + 5 x 62 = 190 + 310 = 500

Cách 2: 5 x 38 + 5 x 62 = 5 x (38 + 62) = 5 x 100 = 500

+) 135 x 8 + 135 x 2 =?

Cách 1: 135 x 8 + 135 x 2 = 1080 + 270 = 1350

Cách 2: 135 x 8 + 135 x 2 = 135 x (8 + 2) = 1350

Loigiaihay.comLuyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Nhân một số với một tổng