Giải toán 4, giải bài tập toán 4, để học tốt Toán 4 đầy đủ số học và hình học CHƯƠNG II. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC

Bài 1, 2, 3 trang 83 SGK Toán 4


Bài 1: Đặt tính rồi tính.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Đặt tính rồi tính:

a) 855 : 45                               b) 9009 : 33

    579 : 36                                   9276 : 39

Phương pháp giải:

Đặt tính theo cột dọc và chia theo thứ tự từ trái sang phải. 

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Tính giá trị biểu thức:

a) 4237 × 18 – 34578

    8064 : 64 × 37

b) 46857 + 3444 : 28

    601759 – 1988 : 14

Phương pháp giải:

- Biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện phép tính nhân, chia trước ; thực hiện phép tính cộng, trừ sau.

- Biểu thức chỉ có phép nhân, chia thì thực hiện lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

a) 4237 × 18 – 34578

   = 76266 – 34578

   = 41688

   8064 : 64 × 37

   = 126 × 37

   = 4662

b) 46857 + 3444 : 28

    = 46857 + 123

    = 46980 

   601759 – 1988 : 14 

    = 601759 – 142

    = 601617

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Mỗi bánh xe đạp cần có 36 nan hoa. Hỏi có 5260 nan hoa thì lắp được nhiều nhất bao nhiêu chiếc xe đạp 2 bánh và còn thừa bao nhiêu nan hoa ?

Phương pháp giải:

- Tính số nam hoa 1 xe đạp cần ta lấy số nan hoa của 1 bánh xe nhân với 2, tức là 36 × 2 = 72.

- Thực hiện phép chia 5260 : 72. Thương tìm được chính là số chiếc xe nhiều nhất được lắp và số dư chính là số chiếc nan còn thừa.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Mỗi bánh xe: 36 nan hoa

5260 nan hoa: nhiều nhất.... xe đạp 2 bánh?

Còn thừa: ... nan hoa?

Bài giải

Mỗi chiếc xe đạp cần số nan hoa là:

               36 × 2 = 72 (nan hoa)

Thực hiện phép chia ta có:

               5260 : 72 = 73 (dư 4)

Vậy lắp được nhiều nhất 73 chiếc xe đạp 2 bánh và thừa 4 nan hoa.

                  Đáp số: 73 chiếc xe đạp ; thừa 4 nan hoa. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 2108 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.