Bài 1 trang 36 SGK Toán 4

Bình chọn:
4.4 trên 20 phiếu

Giải bài 1 trang 36 SGK Toán 4. Mỗi bài tập dưới đây có nêu kèm theo một số

Đề bài

1. Mỗi bài tập dưới đây có nêu kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, kết quả tính ...). Hãy khoanh vào chữ cái trả lời đúng.

a) Số gồm năm mươi triệu, năm mươi nghìn và năm mươi viết là:

A. 505 050          B. 5 050 050           C. 5 005 050        D. 50 050 050

b) Giá trị của chữ số 8 trong số 548 762 là:

A. 80 000                   B. 8000                C. 800                  D. 8

c) Số lớn nhất trong các số 684 257; 684 752; 684 725 là:

A. 684 257            B. 684 275          C. 684 752          D. 684 725

d) 4 tấn 85kg = .....kg

Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

A. 485                B. 4850                C. 4085                  D. 4058

e) 2 phút 10 giây = ....giây

Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

A. 30                  B. 210                 C. 130                     D. 70

Lời giải chi tiết

a) Chọn D.

b) Chọn B.

c) Chọn C.

d) Chọn C.

e) Chọn C.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập chung trang 36 SGK Toán 4