Bài 1, 2, 3 trang 91, 92, 93 SGK Toán 4

Bình chọn:
4 trên 61 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 91, 92, 93 SGK Toán 4. Bài 1: Mỗi bài tập dưới đây có nên kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D.

Đề bài

1. Mỗi bài tập dưới đây có nên kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D. Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Số nào trong các số dưới đây có chữ số 9 biểu thị cho 9000?

A. 93 574

B. 29 687

C. 17 932

D. 80 296

b) Phép cộng: 24 675 + 45 327 có kết quả là:

A. 699 912                    B. 69 902

C. 70 002                      D. 60 002

c) Phép trừ: 8634 : 3059 = ?

A. 5625                         B. 5685

C. 5675                         D. 5575

d) Thương của phép chia 67 200 : 80 có mấy chữ số:

A. 5 chữ số                     B. 4 chữ số                  

C. 3 chữ số                     D. 2 chữ số 

e) Trong các hình chữ nhật sau, hình nào có diện tích lớn hơn 30cm2

A. Hình M                B. Hình N                  C. Hình P                  D. Hình Q

2. Biểu đồ dưới đây cho biết số giờ có mưa của từng ngày trong 1 tuần lễ (có mưa nhiều) ở một huyện vùng biển:

a) Ngày nào có mưa với số giờ nhiều nhất?

b) Ngày thứ 6 có mưa trong mấy giờ?

c) Ngày không có mưa trong tuần lễ là thứ mấy?

3. Một trường tiểu học có 672 học sinh, số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam là 92 em. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh nữ, nam?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

3. Tìm số học sinh nam, học sinh nữ theo bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu:

    Số lớn = (tổng + hiệu) : 2  ;   số bé = (tổng - hiệu) : 2

Lời giải chi tiết

1.

a) Chữ số 9 biểu thị cho 9000 phải đứng ở hàng nghìn.

    Chọn đáp án B.

b) Chọn đáp án C

c) Chọn đáp án D

d) Chọn đáp án C vì 67200 : 80 = 6720 : 8 = 840.

e) Tính diện tích của từng hình ta có:

Diện tích hình M là 7 x 4 = 28cm2

Diện tích hình N là 9 x 3 = 27cm2

Diện tích hình P là 8 x 4 = 32cm2

Diện tích hình Q là 10 x 3 = 30cm2

Vậy hình P có diện tích lớn hơn 30cm2

Chọn đáp án C.

2.

a) Cột ứng với "thứ 5" cao nhất. Vậy: Thứ 5 có mưa nhiều nhất.

b) Thứ 6 có mưa trong 2 giờ.

c) Ngày không có mưa là thứ 4.

3. Tóm tắt:

Bài giải

Cách 1:

Số học sinh nam là:

        (672 – 92) : 2 = 290 (học sinh)

Số học sinh nữ là:

        290 + 92 = 382 (học sinh)

Cách 2:

Số học sinh nữ là:

       (672 + 92) : 2 = 382 (học sinh)

Số học sinh nam là:

        382 – 92 = 290 (học sinh)

                                  Đáp số: 290 học sinh nam; 382 học sinh nữ

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập chung trang 91 SGK Toán 4