Bài 1, 2 trang 6 SGK Toán 4

Bình chọn:
4.1 trên 20 phiếu

Giải bài 1, 2 trang 6 SGK Toán 4. Bài 1:Tính giá trị biểu thức (theo mẫu).

Đề bài

1. Tính giá trị biểu thức (theo mẫu)

a) 6 - b với b = 4;

b) 115 - c với c = 7;

c) a + 80 vơí a = 15.

2. Viết vào ô trống (theo mẫu)

a) 

x

8

30

100

125 + x

125 + 8 = 133

   

b)

y

200

960

1350

y - 20

     

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thay giá trị của chữ vào biểu thức rồi tính giá trị biểu thức đó.

Lời giải chi tiết

1. b) Nếu c = 7 thì 115 - c = 115 - 7 = 108

    c) Nếu a = 15 thì a + 80 = 15 + 80 = 95

2. a) 

x

8

30

100

125 + x

125 + 8 = 133

125 + 30 = 155

125 + 100 = 225

b)

y

200

960

1350

y - 20

200 - 20 =180

960 - 20 = 940

1350 - 20 = 1330


Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Biểu thức có chứa một chữ