Bài 1, 2, 3 trang 76 SGK Toán 4

Bình chọn:
4.4 trên 64 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 76 SGK Toán 4. Bài 1: Tính bằng hai cách.

Đề bài

1

a) Tính bằng hai cách:

(15 + 35) : 5;                         (80 + 4) : 4

b) Tính bằng hai cách (theo mẫu)

Mẫu: 12 : 4 + 20 : 4 = ?

Cách 1:  12 : 4 + 20 : 4 = 3 + 5 = 8

Cách 2:  12 : 4 + 20 : 4 = (12 + 20) : 4 = 32 : 4 = 8

18 : 6 + 24 : 6;                       60 : 3 + 9 : 3.

2.  Tính bằng hai cách (theo mẫu):

Mẫu: (35 - 21): 7 = ? 

Cách 1: (35 - 21): 7 = 14 : 7 = 2

Cách 2: (35 - 21): 7 = 35 : 7 - 21 : 7 = 5 - 3 = 2

a) (27 - 18) : 3;                       b) (64 - 32) : 8

3. Lớp 4A có 32 học sinh chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 4 học sinh. Lớp 4B có 28 học sinh cũng chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 4 học sinh. Hỏi tất cả có bao nhiêu nhóm?

Lời giải chi tiết

1.

a) +)  (15 + 35) : 5 = ?

Cách 1: (15 + 35) : 5 = 50 : 5 = 10

Cách 2: (15 + 35) : 5 = 15 : 5 + 35 : 5 = 3 + 7 = 10

+)   (80 +4) : 4 = ?

Cách 1: (80 + 4) : 4 = 84 : 4 = 21 

Cách 2: (80 + 4) : 4 = 80 : 4 + 4 : 4 = 20 + 1 = 21

b) +) 18 : 6 + 24 : 6 = ?

Cách 1: 18 : 6 + 24 : 6 = 3 + 4 = 7

Cách 2: (18 + 24) : 6 = 42 : 6 = 7

+)    60 : 3 + 9 : 3 =?

Cách 1:  60 : 3 + 9 : 3 = 20 + 3 = 23

Cách 2:  60 : 3 + 9 : 3 = (60 + 9) : 3 = 23

2. a) (27 - 18) : 3 =?

Cách 1: (27 -18) : 3 = 9 : 3 = 3

Cách 2:(27 -18) : 3 = 27 : 3 - 18 : 3 = 9 - 6 = 3

 b) (64 - 32) : 8 = ?

Cách 1:(64 - 32) : 8 = 32 : 8 = 4

Cách 2:(64 - 32) : 8 = 64 : 8 - 32 : 8 = 8 - 4 = 4

3. 

Số nhóm học sinh của lớp 4A là:

          32 : 4 = 8 (nhóm)

Số nhóm học sinh của lớp 4B là:

         28 : 4 = 7 (nhóm)

Số nhóm học sinh của cả hai lớp 4A và 4B là:

        8 + 7 = 15 (nhóm)

                                                Đáp số: 15 nhóm.

Loigiaihay.com


Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Chia một tổng cho một số