Bài 1, 2, 3 trang 76 SGK Toán 4


Bài 1: Tính bằng hai cách.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

a) Tính bằng hai cách:

    (15 + 35) : 5;                         (80 + 4) : 4

b) Tính bằng hai cách (theo mẫu)

Mẫu:      12 : 4 + 20 : 4 = ?

Cách 1 :  12 : 4 + 20 : 4 = 3 + 5 = 8.

Cách 2 :  12 : 4 + 20 : 4 = (12 + 20) : 4

                                      = 32 : 4 = 8.

18 : 6 + 24 : 6;                       60 : 3 + 9 : 3.

Phương pháp giải:

Khi chia một tổng cho một số, nếu các số hạng của tổng đều chia hết cho số chia thì ta có thể chia từng số hạng cho số chia, rồi cộng các kết quả tìm được với nhau.

Lời giải chi tiết:

a)

+)     (15 + 35) : 5 = ?

Cách 1 : (15 + 35) : 5 = 50 : 5 = 10

Cách 2 : (15 + 35) : 5 = 15 : 5 + 35 : 5

                                   = 3 + 7 = 10

+)   (80 + 4) : 4 = ?

Cách 1 : (80 + 4) : 4 = 84 : 4 = 21 

Cách 2 : (80 + 4) : 4 = 80 : 4 + 4 : 4

                                = 20 + 1 = 21

b)

+)    18 : 6 + 24 : 6 = ?

Cách 1 : 18 : 6 + 24 : 6 = 3 + 4 = 7

Cách 2 : 18 : 6 + 24 : 6 = (18 + 24) : 6

                                     = 42 : 6 = 7

+)    60 : 3 + 9 : 3 =?

Cách 1 :  60 : 3 + 9 : 3 = 20 + 3 = 23

Cách 2 :  60 : 3 + 9 : 3 = (60 + 9) : 3

                                    = 69 : 3 = 23

Bài 2

 Tính bằng hai cách (theo mẫu):

Mẫu :       (35 – 21) : 7 = ? 

Cách 1 :   (35 – 21) : 7 = 14 : 7 = 2 

Cách 2 :   (35 – 21) : 7 = 35 : 7 – 21 : 7

                                     = 5 – 3 = 2

a) (27 – 18) : 3;                                            b) (64 – 32) : 8

Phương pháp giải:

Tính tương tự như ví dụ mẫu:

Cách 1: Tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

Cách 2: Áp dụng công thức (a – b) : c = a : c – b : c.

Lời giải chi tiết:

a)           (27 – 18) : 3 =?

Cách 1 :  (27 – 18) : 3 = 9 : 3 = 3

Cách 2 :  (27 – 18) : 3 = 27 : 3 – 18 : 3

                                    = 9 – 6 = 3

 b)          (64 – 32) : 8 = ?

Cách 1 :  (64 – 32) : 8 = 32 : 8 = 4

Cách 2 :  (64 – 32) : 8 = 64 : 8 – 32 : 8

                                    = 8 – 4 = 4

Bài 3

Lớp 4A có 32 học sinh chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 4 học sinh. Lớp 4B có 28 học sinh cũng chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 4 học sinh. Hỏi tất cả có bao nhiêu nhóm ?

Phương pháp giải:

Cách 1:

- Tính số nhóm của lớp 4A ta lấy số học sinh của lớp 4A chia cho số học sinh trong 1 nhóm.

- Tính số nhóm của lớp 4B ta lấy số học sinh của lớp 4B chia cho số học sinh trong 1 nhóm.

- Tính tổng số nhóm = số nhóm của lớp 4A + số nhóm của lớp 4B.

Cách 2:

- Tính tổng số học sinh của 2 lớp.

- Tính tổng số nhóm ta lấy tổng số học sinh của 2 lớp chia cho số học sinh trong 1 nhóm.

Lời giải chi tiết:

Cách 1:

Số nhóm học sinh của lớp 4A là:

               32 : 4 = 8 (nhóm)

Số nhóm học sinh của lớp 4B là:

              28 : 4 = 7 (nhóm)

Số nhóm học sinh của cả hai lớp 4A và 4B là:

              8 + 7 = 15 (nhóm)

                               Đáp số: 15 nhóm. 

Cách 2:

Hai lớp có tất cả số học sinh là:

             32 + 28 = 60 (học sinh)

Số nhóm học sinh của cả hai lớp 4A và 4B là:

             60 : 4 = 15 (nhóm)

                               Đáp số: 15 nhóm. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 225 phiếu

Các bài liên quan: - Chia một tổng cho một số

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài