Bài 1, 2, 3 trang 80 SGK Toán 4

Bình chọn:
4.4 trên 48 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 80 SGK Toán 4. Bài 1: Tính.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính

a) 420 : 60                            b) 85000 : 500

    4500 : 500                            92000 : 400

Phương pháp:

Khi thực hiện phép chia số tận cùng là các chữ số 0, ta có thể xóa cùng một, hai, ba … chữ số 0 ở tận cùng của số chia và số bị chia, rồi chia như bình thường.

Cách giải:

a) 420 : 60 = 42 : 6 = 7                            

    4500 : 500 = 45 : 5 = 9                            

b) 85000 : 500 = 850 : 5 = 170

    92000 : 400 = 920 : 4 = 230

Bài 2

Tìm \(x\):

\(a) \;x \times 40 = 25600\);                     

\(b)\; x \times 90 = 37800\).

Phương pháp:

\(x\) ở vị trí thừa số chưa biết nên để tìm \(x\) ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

Cách giải:

a) \(x \times 40 = 25600\)           

    \(x = 25600 : 40\)                                  

    \(x = 640\)                                             

b) \( x \times 90 = 37800\)

    \(x = 37800 : 90\)

    \(x= 420\)

Bài 3

Người ta dự định xếp 180 tấn hàng lên các toa xe lửa. Hỏi

a) Nếu mỗi toa xe chở được 20 tấn hàng thì cần mấy toa xe loại đó?

b) Nếu mỗi toa xe chở được 30 tấn hàng  thì cần mấy toa xe loại đó?

Phương pháp:

Để tìm số toa xe ta lấy tổng số tấn hàng chia cho số tấn hàng mỗi toa xe chở được.

Cách giải:

a) Nếu mỗi toa xe chở 20 tấn hàng thì cần có số toa xe là:

                    180 : 20 = 9 (toa)

b) Nếu mỗi toa xe chở 30 tấn hàng thì cần có số toa xe là:

                    180 : 30 = 6 (toa)

                                    Đáp số: a) 9 toa xe ;

                                                  b) 6 toa xe.

 Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu