Bài 1, 2, 3, 4 trang 96 SGK Toán 4

Bình chọn:
4.3 trên 24 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 96 SGK Toán 4. Bài 1: Trong các số 35; 8; 57; 660; 4674; 3000; 945; 5553.

Đề bài

1. Trong các số 35; 8; 57; 660; 4674; 3000; 945; 5553:

    a) Số nào chia hết cho 5?

    b) Số nào không chia hết cho 5?

2. Viết số chia hết cho 5 thích hợp vào chỗ chấm:

   a) 150 < ... < 160;

   b) 3575 < ... < 3585;

   c) 335 ; 340 ; 345 ; ... ; …; 360.

3. Với ba chữ số 0, 5, 7 hãy viết các số có ba chữ số, mỗi số có ba chữ số đó và đều chia hết cho 5.

4. Trong các số 35; 8; 57; 660; 945; 5553; 3000: 

    a) Số nào chia hết cho 5 và chia hết cho 2?

    b) Số nào chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5.

Chú ý: Các số không có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì không chia hết cho 5.

- Các số có tận cùng là 0 thì chia hết cho cả 2 và 5.

Lời giải chi tiết

1. a) Trong các số đã cho, các số chia hết c ho 5 là:

                          35; 660; 3000; 945

   b) Trong các số đã cho, các số không chia hết cho 5 là:

                          8; 57; 4674; 5553

2. a) 150 <  155

   b) 3575 < 3580 < 3585;

   c) 335 ; 340 ; 345; 350 ; 355 ; 360.

3. Ta viết được các số sau: 570; 705; 750

4. a) Trong các số đã cho, các số chia hết cho 5 và chia hết cho 2 là:

                       660; 3000

    b) Trong các số đã cho, các số chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2 là:

                       35; 945

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Dấu hiệu chia hết cho 5