Bài 1, 2, 3, 4 trang 90 SGK Toán 4


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 90 SGK Toán 4. Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết số thích hợp vào ô trống: 

Phương pháp giải:

Áp dụng các công thức:

   Tích \(=\) Thừa số \(\times \) Thừa số ; 

   Thừa số chưa biết \(=\) Tích \(:\) Thừa số đã biết ;

   Số bị chia \(=\) Thương \(\times\) Số chia ;

   Số chia \(=\) Số bị chia \(:\) Thương

   Thương \(=\) Số bị chia \(:\) Số chia.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Đặt tính rồi tính:

\(a) \;39 870 : 123\)                   \( b)\; 25 863 : 251\)                  \(c) \;30 395 : 217\)

Phương pháp giải:

Đặt tính theo cột dọc, sau đó chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Một Sở Giáo dục – Đào tạo nhận được 468 thùng hàng, mỗi thùng có 40 bộ đồ dùng toán học. Người ta đã chia đều số bộ đồ dùng đó cho 156 trường. Hỏi mỗi trường nhận được bao nhiêu bộ đồ dùng Toán học ?

Phương pháp giải:

Cách 1:

- Tính tổng số bộ đồ dùng học Toán Sở đó nhận được ta lấy số bộ đồ dùng trong 1 thùng nhân với số thùng.

- Tính số bộ đồ dùng mỗi trường được nhận ta lấy tổng số bộ đồ dùng học Toán Sở đó nhận được chia cho tổng số trường.

Cách 2:

- Tìm số thùng hàng mỗi trường được nhận ta lấy số thùng hàng Sở đó nhận được chia cho tổng số trường.

-  Tính số bộ đồ dùng mỗi trường được nhận ta lấy số bộ đồ dùng trong 1 thùng nhân với số thùng được nhận.

Lời giải chi tiết:

Cách 1:

Sở Giáo dục – Đào tạo đã nhận được tất cả số bộ đồ dùng học toán là:

               40 × 468 = 18 720 (bộ)

Mỗi trường nhận được số bộ đồ dùng học toán là:

              18 720 : 156 = 120 (bộ)

                                    Đáp số: 120 bộ.

Cách 2:

Mỗi trường nhận được số thùng hàng là:

              468 : 156 = 3 (thùng hàng)

Mỗi trường nhận được số bộ đồ dùng toán học là: 

             40 × 3 = 120 (bộ)

                                     Đáp số: 120 bộ.

Bài 4

Biểu đồ dưới đây nói về số sách giáo khoa của một cửa hàng bán được trong 4 tuần trước ngày khai giảng:

Dựa vào biểu đồ hãy trả lời các câu hỏi sau :

a) Tuần 1 bán được ít hơn tuần 4 bao nhiêu cuốn sách ?

b) Tuần 2 bán được nhiều hơn tuần 3 bao nhiêu cuốn sách ?

c) Trung bình mỗi tuần bán được bao nhiêu cuốn sách ?

Phương pháp giải:

- Quan sát biểu đồ để tìm số sách bán được trong mỗi tuần và trả lời các câu hỏi.

- Tìm số sách trung bình mỗi tuần bán được ta lấy tổng số sách bán được chia cho 4.

Lời giải chi tiết:

a) Tuần 1 bán được 4500 cuốn sách.

    Tuần 4 bán được 5500 cuốn sách.

    Tuần 1 bán được ít hơn tuần 4 số cuốn sách là:

                 5500 – 4500 = 1000 (cuốn sách)

b) Tuần 2 bán được 6250 cuốn sách.

    Tuần 3 bán được 5750 cuốn sách.

    Tuần 2 bán được nhiều hơn tuần 3 số cuốn sách là:

                 6250 – 5750 = 500 (cuốn sách)

c) Cả 4 tuần bán được số cuốn sách là:

                4500 + 6250 + 5750 + 5500 = 22 000 (cuốn sách)

   Trung bình mỗi tuần bán được số cuốn sách là:

                22 000 : 4 = 5500 (cuốn sách) 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 195 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài