Bài 1, 2, 3, 4 trang 90 SGK Toán 4

Bình chọn:
4.1 trên 101 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 90 SGK Toán 4. Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống.

Đề bài

1. Viết số thích hợp vào ô trống:

2. Đặt tính rồi tính:

a) 39 870 : 123                 b) 25 863 : 251                  c) 30 395 : 217

3. Một Sở giáo dục – đào tạo nhận được 468 thùng hàng, mỗi thùng có 40 bộ đồ dùng toán học. Người ta đã chia đều số bộ đồ dùng đó cho 156 trường. Hỏi mỗi trường nhận được bao nhiêu bộ đồ dùng Toán học?

4. Biểu đồ dưới đây nói về số sách giáo khoa của một cửa hàng bán được trong 4 tuần trước ngày khai giảng:

 

Dựa vào biểu đồ hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Tuần 1 bán được ít hơn tuần 4 bao nhiêu cuốn sách?

b) Tuần 2 bán được nhiều hơn tuần 3 bao nhiêu cuốn sách?

c) Trung bình mỗi tuần bán được bao nhiêu cuốn sách?

Lời giải chi tiết

1. 

2. 

3.

Cách 1:

Sở Giáo dục – Đào tạo đã nhận được tất cả số bộ đồ dùng học toán là:

               40 x 468 = 18 720 (bộ)

Mỗi trường nhận được số bộ đồ dùng học toán là:

              18 720 : 156 = 120 (bộ)

                                                  Đáp số: 120 bộ.

Cách 2:

Mỗi trường nhận được số thùng hàng là:

              468 : 156 = 3 (thùng hàng)

Mỗi trường nhận được số bộ đồ dùng toán học là:

             40 x 3 = 120 (bộ)

                                                  Đáp số: 120 bộ.

4.

a) Tuần 1 bán được 4500 cuốn sách.

    Tuần 4 bán được 5500 cuốn sách.

    Tuần 1 bán được ít hơn tuần 4 số cuốn sách là:

               5500 – 4500 = 1000 (cuốn sách)

b) Tuần 2 bán được 6250 cuốn sách.

    Tuần 3 bán được 5750 cuốn sách.

    Tuần 2 bán được nhiều hơn tuần 3 số cuốn sách là:

               6250 – 5750 = 500 (cuốn sách)

c) Cả 4 tuần bán được số cuốn sách là:

              4500 + 6250 + 5750 + 5500 = 22 000 (cuốn sách)

Trung bình mỗi tuần bán được số cuốn sách là:

              22 000 : 4 = 5500 (cuốn sách)

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập chung trang 90 SGK Toán 4