Bài 1, 2, 3 trang 142, 143 SGK Toán 4

Bình chọn:
4.4 trên 25 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 142, 143 SGK Toán 4. Bài 1: Tính diện tích của...

Đề bài

1. Tính diện tích của: 

a) Hình thoi ABCD, biết AC = 3cm, BD = 5cm

b) Hình thoi MNPQ, biết MP = 7cm, NQ = 4cm

2. Tính diện tích hình thoi biết:

a) Độ dài các đường chéo là 5dm và 20dm;

b) Độ dài các đường chéo là 4m và 15dm.

3. Ghi Đúng (Đ) sai (S):

 

a) Diện tích hình thoi bằng diện tích hình chữ nhật.

b) Diện tích hình thoi bằng  \({1 \over 2}\) diện tích hình chữ nhật.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai đường chéo chia cho 2 (cùng đơn vị)

         \(S = {{m \times n} \over 2}\)   hoặc \( S = m \times n : 2\)

S là diện tích của hình thoi, m, n là độ dài của hai đường chéo.

Lời giải chi tiết

1. 

a) Diện tích hình thoi ABCD là:

\({{3 \times 5} \over 2} = {{15} \over 2}\left( {c{m^2}} \right)\)

Diện tích hình thoi MNPQ là :

\({{7 \times 4} \over 2} = {{24} \over 2} = 14\left( {c{m^2}} \right)\)

2. 

a) Diện tích hình thoi là:

       \({{5 \times 20} \over 2} = {{100} \over 2} = 50\left( {d{m^2}} \right)\) (dm2 ).

b) Ta có: 4m = 40dm

Diện tích hình thoi là:

       \({{40 \times 15} \over 2} = {{600} \over 2} = 300\left( {d{m^2}} \right)\)

3. 

Diện tích hình thoi là: 

      \( 5 \times 2 : 2 = 5 (cm^2)\) 

Diện tích hình chữ nhật là:

     \( 5 \times 2 = 10 (cm^2)\) 

Ta có: 10 : 5 = 2

Vậy diện tích hình chữ nhật gấp 2 lần diện tích hình thoi, hay diện tích hình thoi bằng \( {1 \over 2}\) diện tích hình chữ nhật.

a) Ghi S vào ô trống 

b) Ghi Đ vào ô trống.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Diện tích hình thoi