Bài 1, 2, 3 trang 142, 143 SGK Toán 4

Bình chọn:
4.3 trên 35 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 142, 143 SGK Toán 4. Bài 1: Tính diện tích của...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính diện tích của: 

a) Hình thoi \(ABCD\), biết \(AC = 3cm, \;BD = 4cm\).

b) Hình thoi \(MNPQ\), biết \(MP = 7cm,\; NQ = 4cm\).

Phương pháp:

Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai đường chéo chia cho 2 (cùng đơn vị)

         \(S = {\displaystyle {m \times n} \over 2}\)  hoặc \( S = m \times n : 2\)

(\(S\) là diện tích của hình thoi, \(m, n\) là độ dài của hai đường chéo).  

Cách giải:

a) Diện tích hình thoi ABCD là:

               \( \displaystyle{{3 \times 4} \over 2} = {{12} \over 2} =6 \left( {c{m^2}} \right)\)

b) Diện tích hình thoi MNPQ là :

               \( \displaystyle{{7 \times 4} \over 2} = {{24} \over 2} = 14\left( {c{m^2}} \right)\)

Bài 2

Tính diện tích hình thoi biết:

a) Độ dài các đường chéo là \(5dm\) và \(20dm\);

b) Độ dài các đường chéo là \(4m\) và \(15dm\).

Phương pháp:

Nếu độ dài hai đường chéo chưa cùng đơn vị đo thì ta đổi về cùng đơn vị đo, sau đó để tính diện tích hình thoi ta lấy tích của độ dài hai đường chéo chia cho 2. 

Cách giải:

a) Diện tích hình thoi là:

               \( \displaystyle{{5 \times 20} \over 2} = {{100} \over 2} = 50\left( {d{m^2}} \right)\).

b) Đổi:  \(4m = 40dm\)

Diện tích hình thoi là:

               \( \displaystyle{{40 \times 15} \over 2} = {{600} \over 2} = 300\left( {d{m^2}} \right)\)

Bài 3

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Diện tích hình thoi bằng diện tích hình chữ nhật.

b) Diện tích hình thoi bằng \(\displaystyle {1 \over 2}\) diện tích hình chữ nhật.

Phương pháp:

- Để tính diện tích hình thoi ta lấy tích của độ dài hai đường chéo chia cho \(2\) (cùng một đơn vị đo). 

- Để tính diện tích hình chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng.

Cách giải:

Diện tích hình thoi là: 

               \( \displaystyle 5 \times 2 : 2 = 5 \;(cm^2)\) 

Diện tích hình chữ nhật là:

               \( \displaystyle 5 \times 2 = 10 \;(cm^2)\) 

Ta có: \(10 : 5 = 2\)

Vậy diện tích hình chữ nhật gấp \(2\) lần diện tích hình thoi, hay diện tích hình thoi bằng \( \displaystyle {1 \over 2}\) diện tích hình chữ nhật.

a) Ghi S vào ô trống.

b) Ghi Đ vào ô trống.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Diện tích hình thoi

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu