Bài 1, 2, 3 trang 112 SGK Toán 4

Bình chọn:
4 trên 96 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 112 SGK Toán 4. Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống.

Đề bài

1. Viết số thích hợp vào ô trống:

2.  Tính rồi so sánh kết quả:

a) 18 : 3 và (18 x 4 ) : (3 x 4);       b) 81 : 9 và ( 81 : 3) : (9 : 3)

Nhận xét:

Nếu nhân (hoặc chia) số bị chia và số chia với cùng một số tự nhiên khác 0 thì giá trị của thương không đổi.

 3.Viết số thích hợp vào ô trống:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng tính chất cơ bản của phân số:

- Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho

- Nếu chia hết cả tử và mẫu số của một phân số cho cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho

Lời giải chi tiết

1. 

2. a) 18 : 3 = 6 ;   (18 x 4 ) : (3 x 4) = 72 : 12 = 6

    Vậy kết quả của 18 : 3 và (18 x 4 ) : (3 x 4) bằng nhau

    b) 81 : 9 = 9 ;       81 : 9 và ( 81 : 3) : (9 : 3) = 27 : 3 = 9

     Vậy kết quả 81 : 9 và ( 81 : 3) : (9 : 3) bằng nhau

3. 

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Phân số bằng nhau