Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 100 trang 112 sgk Toán 4

Bình chọn:
3.8 trên 71 phiếu

Kiến thức cần nhớ Bài 1. Viết số thích hợp vào ô trống Bài 2. Tính rồi so sánh kết quả bài 3 viết số thích hợp vào ô trống

Kiến thức cần nhớ

Tính chất cơ bản của phân số:

- Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho

- Nếu chia hết cả tử và mẫu số của một phân số cho cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho

Giải bài tập

Bài 1. Viết số thích hợp vào ô trống:

Bài 2.  Tính rồi so sánh kết quả:

a) 18 : 3 và (18 x 4 ) : (3 x 4);    b) 81 : 9 và ( 81 : 3) : (9 : 3)

Nhận xét:

Nếu nhân (hoặc chia) số bị chia và số chia với cùng một số tự nhiên khác 0 thì giá trị của thương không đổi.

Giải

a) 18 : 3 = 6 ;   (18 x 4 ) : (3 x 4) = 72 : 12 = 6

Vậy kết quả của 18 : 3 và (18 x 4 ) : (3 x 4) bằng nhau

b) 81 : 9 = 9 ;       81 : 9 và ( 81 : 3) : (9 : 3) = 27 : 3 = 9

Vậy kết quả 81 : 9 và ( 81 : 3) : (9 : 3) bằng nhau

Bài 3.Viết số thích hợp vào ô trống:

Giải

a) \({{50} \over {75}} = {{10} \over {15}} = {2 \over 3}\)

b) \({3 \over 5} = {6 \over {10}} = {9 \over {15}} = {{12} \over {20}}\)

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan