Bài 1, 2, 3 trang 43 SGK Toán 4

Bình chọn:
4 trên 12 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 43 SGK Toán 4. Bài 1. Nêu kết quả tính.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Nêu kết quả tính:

a) 468 + 379 = 847                        

    379 + 468 = ...                              

b) 6509 + 2876 = 9385

    2876 + 6509 = ...

c) 4268 + 76 = 4344

    76 + 4268 = ...

Phương pháp:

Áp dụng tính chất giao hoán của phép cộng: Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không đổi.

a + b = b + a

Cách giải:

a) 468 + 379 = 847

    379 + 468 = 847 

b) 6509 + 2876 = 9385

    2876 + 6509= 9385

c) 4268 + 76 = 4344

    76 + 4268 =4344

Bài 2

Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm:

a) 48 + 12 = 12 + ...                                

    65 + 297 = ... + 65                                    

    .... + 89 = 89 + 177                                   

 b) m + n = n + ...

     84 + 0 = ... + 84

     a + 0 = ... + a = ...

Phương pháp:

Áp dụng tính chất giao hoán của phép cộng: Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không đổi.

a + b = b + a

Cách giải:

a) 48 + 12 = 12 + 48                               

    65 + 297 = 297 + 65

    177 + 89 = 89 + 177   

 b) m + n = n + m

     84 + 0 = 0 + 84 

     a + 0 = 0 + a = a

Bài 3

Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm:

a) 2975 + 4017 ... 4017 + 2975                 

    2975 + 4017 ... 4017 + 3000                     

    2975 + 4017 ... 4017 + 2900                     

b) 8264 + 927 ... 927 + 8300

    8264 + 927 ... 900 + 8264

    927 + 8264 ... 8264 + 927

Phương pháp:

- Áp dụng tính chất giao hoán của phép cộng: Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không đổi.

a + b = b + a

- Nếu b > c thì a + b > a + c.

- Nếu b < c thì a + b < a +c. 

Cách giải:

a) 2975 + 4017 = 4017 + 2975                 

    2975 + 4017 < 4017 + 3000 (Vì 2975 < 3000)

    2975 + 4017 > 4017 + 2900 (Vì 2975 > 2900)                

b) 8264 + 927 < 927 + 8300 (Vì 8264 < 8300)

    8264 + 927 > 900 + 8264 (Vì 927 > 900)

    927 + 8264 = 8264 + 927.

Loigiaihay.com

 

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu