Bài 1, 2, 3 trang 43 SGK Toán 4

Bình chọn:
4 trên 12 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 43 SGK Toán 4. Bài 1. Nêu kết quả tính.

Đề bài

1. Nêu kết quả tính:

a) 468 + 379 = 847                        

    379 + 468 = ...                              

b) 6509 + 2876 = 9385

    2876 + 6509 = ...

c) 4268 + 76 = 4344

    76 + 4268 = ...

2. Viết số hoặc chữ số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 48 + 12 = 12 + ...                                

  65 + 297 = ... + 65                                    

  .... + 89 = 89 + 177                                   

 b) m + n = n + ...

     84 + 0 = ... + 84

     a + 0 = ... + a = ...

3. Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

a) 2975 + 4017 ... 4017 + 2975                 

    2975 + 4017 ... 4017 + 3000                     

    2975 + 4017 ... 4017 + 2900                     

b) 8264 + 927 ....927 + 8300

    8264 + 927 .... 900 + 8264

    927 + 8264 ....8264 + 927

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng tính chất giao hoán của phép cộng: Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không đổi.

                            a + b = b + a

Lời giải chi tiết

 1. 

a) 468 + 379 = 847                                  b) 6509 + 2876 = 9385

    379 + 468 = 847                                      2876 + 6509= 9385

c) 4268 + 76 = 4344

    76 + 4268 =4344

2.

a) 48 + 12 = 12 + 48                                b) m + n = n + m

  65 + 297 = 297 + 65                                  84 + 0 = 0 + 84

  177 + 89 = 89 + 177                                  a + 0 = 0 + a = a

3.

a) 2975 + 4017 = 4017 + 2975                  b) 8264 + 927 < 927 + 8300

    2975 + 4017 < 4017 + 3000                      8264 + 927 > 900 + 8264

    2975 + 4017 > 4017 + 2900                      927 + 8264 = 8264 + 927

Loigiaihay.com

 


Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Tính chất giao hoán của phép cộng