Bài 1, 2, 3 trang 22 SGK Toán 4

Bình chọn:
3.4 trên 7 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 22 SGK Toán 4. Bài 1 So sánh.

Đề bài

1. Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

1234 ... 999                                                35 784.......35 790

8754 ... 87 540                                            92 501........92 410

39 680 ... 39000 + 680                                17 600.......17000 + 600

2. Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

a) 8316; 8136; 8361.

b) 5724; 5742; 5740.

c) 64 831; 64 813; 63 841.

3. Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:

a) 1942;  1978; 1952;  1984.

b) 1890; 1945; 1969; 1954.

Lời giải chi tiết

1.

1234 > 999                                                35 784 < 35 790

8754 < 87 540                                            92 501 > 92 410

39 680 = 39000 + 680                                17 600 = 17000 + 600

2.

a) Ta có: 8136 < 8316<  8361.

    Vậy các số viết theo thứ tự từ bé đến lớn là: 8136; 8316; 8361.

b) Ta có: 5724 < 5740 < 5742. 

    Vậy các số viết theo thứ tự từ bé đến lớn là: 5724; 5740; 5742.

c) Ta có: 1890 < 1945 < 1954 < 1969. 

    Vậy các số viết theo thứ tự từ bé đến lớn là: 1890;1945; 1954; 1969.

3. 

a) Ta có: 1984 > 1978 > 1952 > 1942.

    Vậy các số viết theo thứ tự từ lớn đến bé là: 1984; 1978; 1952; 1942.

b) Ta có: 1969 > 1954 > 1945 > 1890.

    Vậy các số viết theo thứ tự từ lớn đến bé là:1969; 1954; 1945; 1890.

Loigiaihay.com


Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên