Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 153 SGK Toán 4

Bình chọn:
4.3 trên 122 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 153 SGK Toán 4. Bài 1: Tính ?

Đề bài

1. Tính:

a) \({3 \over 5} + {{11} \over {20}}\)                    b) \({5 \over 8} - {4 \over 9}\)                      c) \({9 \over {16}} \times {4 \over 3}\)

d) \({4 \over 7}:{8 \over {11}}\)                     e) \({3 \over 5} + {4 \over 5}:{2 \over 5}\)

2. Tính diện tích của một hình bình hành có độ dài đáy là 18cm, chiều cao bằng \({5 \over 9}\) độ dài đáy.

3. Một gian hàng có 63 đồ chơi gồm ô - tô và búp bê, số búp bê bằng \({2 \over 5}\) số ô tô. Hỏi gian hàng đó có bao nhiêu chiếc ô tô?

4. Năm nay tuổi con ít hơn tuổi bố là 35 tuổi và bằng \({2 \over 9}\) tuổi. Hỏi năm nay con bao nhiêu tuổi?

5. Khoanh tròn vào chữ đặt trước hình thích hợp:

Lời giải chi tiết

1. 

a) \({3 \over 5} + {{11} \over {20}} = {{12} \over {20}} + {{11} \over {20}} = {{23} \over {20}}\)

b) \({5 \over 8} - {4 \over 9} = {{45} \over {72}} - {{32} \over {72}} = {{13} \over {72}}\)

c) \({9 \over {16}} \times {4 \over 3} = {{9 \times 4} \over {16 \times 3}} = {{3 \times 3 \times 4} \over {4 \times 4 \times 3}} = {3 \over 4}\)

d) \({4 \over 7}:{8 \over {11}} = {4 \over 7} \times {{11} \over 8} = {{4 \times 11} \over {7 \times 8}} = {{4 \times 11} \over {7 \times 4 \times 2}} = {{11} \over {14}}\)

e) \({3 \over 5} + {4 \over 5}:{2 \over 5} = {3 \over 5} + {4 \over 5} \times {5 \over 2} = {3 \over 5} + {{20} \over {10}}\)

\(= {3 \over 5} + {{10} \over 5} = {{13} \over 5}\)

2.  Chiều cao hình bình hành là:

            18  x \({5 \over 9}\) = 10 (cm)

Diện tích hình bình hành là:

            18 x 10 = 180 (cm)

                                       Đáp số: 180cm

3. Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

             2 + 5 = 7 (phần)

Gian hàng đó có số búp bê là:

            63 : 7 x 2 = 18 (búp bê)

Gian hàng đó có số chiếc ô tô là:

           63 - 18 = 45 (chiếc ô tô)

                              Đáp số: 45 chiếc                      

4. Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

                9 - 2 = 7 (phần)

Năm nay  tuổi con là:

                35 : 7 x 2 = 10 (tuổi)

                                   Đáp số: 10 tuổi

5. Phân số chỉ phần đã tô màu của hình  H là \( \frac{1}{4}\).

Phân số chỉ phần đã tô màu của hình A là \( \frac{1}{8}\).

Phân số chỉ phần đã tô màu của hình B là \( \frac{2}{8} =\frac{1}{4} \).

Phân số chỉ phần đã tô màu của hình C là \( \frac{1}{6}\).

Phân số chỉ phần đã tô màu của hình D là \( \frac{3}{6}=\frac{1}{2}\).

Vậy phân số chỉ phần đã tô màu của hình H bằng phân số chỉ phần đã tô màu của hình B.

Chọn đáp án B.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập chung trang 153 SGK Toán 4