Bài 1 trang 78 SGK Toán 4

Bình chọn:
4.1 trên 14 phiếu

Giải bài 1 trang 78 SGK Toán 4. Tính giá trị biểu thức:

Đề bài

Tính giá trị biểu thức:

a) 50 : (2 x 5);               

b) 72 : (9 x 8);               

c) 28 : (7 x 2).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Khi chia một số cho một tích hai thừa số, ta có thể chia số đó cho một thừa số, rồi lấy kết quả tìm được chia tiếp cho thừa số kia.

a : (b x c) = (a : b) : c = (a : c) : b

Lời giải chi tiết

a) 50 : (2 x 5) = 50 : 10 = 5 

    50 : (2 x 5) = 50 : 2 : 5 = 25 : 5 = 5

    50 : (2 x 5) = 50 : 5 : 2 = 10 : 2 = 5

b) 72 : (9 x 8) = 72 : 72 = 1

    72 : (9 x 8) = 72 : 9 : 8= 8 :8 = 1

    72 : (9 x 8) = 72 : 8 : 9 = 9 : 9 = 1

c) 28 : (7 x 2)= 28 : 14 = 2

    28 : (7 x 2) = 28 : 7 : 2 = 4 : 2 = 2

    28 : (7 x 2) = 28 : 2 : 7 = 14 : 7 = 2.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Chia một số cho một tích