Bài 1, bài 2 Tiết 40 trang 49 sgk Toán 4

Bình chọn:
4.4 trên 12 phiếu

Bài 1. Trong các góc sau đây góc nào là góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt? Bài 2 Hình tam giác nào có ba góc nhọn,góc tù, góc bẹt?

Bài 1. Trong các góc sau đây góc nào là: góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt?

Bài 2. Trong các hình tam giác sau:

- Hình tam giác nào có ba góc nhọn?

- Hình tam giác nào có goc vuông?

- Hình tam giác nào có góc tù?

Hướng dẫn giải:

Bài 1

- Góc đỉnh A: cạnh AM, AN và góc đỉnh D;cạnh DV, DU là góc nhọn.

- Góc đỉnh B; cạnh BP, BQ và góc đỉnh O; cạnh OG, OH là các góc tù

- Góc đỉnh C; cạnh CI, CK là góc vuông

- Góc đỉnh E cạnh EX,EY là góc bẹt

Bài 2

- Hình tam giác có ba góc nhọn là tam giác ABC

- Hình tam giác có góc vuông là tam giác DEG

- Hình tam giác có góc tù là tam giác MNP

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan