Bài 1, 2 trang 159 (Thực hành - tiếp theo) SGK Toán 4

Bình chọn:
4.3 trên 157 phiếu

Giải Bài 1, 2 trang 159 (Thực hành - tiếp theo) SGK Toán 4. Bài 1: Chiều dài bảng của lớp học là 3m. Em hãy vẽ đoạn thẳng hiển thị chiều dài bảng đồ trên bản đồ tỉ lệ 1: 50.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Chiều dài bảng của lớp học là \(3m\). Em hãy vẽ đoạn thẳng hiển thị chiều dài bảng đồ trên bản đồ tỉ lệ \(1: 50.\)

Phương pháp

- Đổi \(3m= 300cm\) (hoặc \(3m= 3000mm\)).

- Tính độ dài của chiều dài bảng trên bản đồ ta lấy \(300cm\) chia cho \(50\) (lấy \(3000mm\) chia cho \(50\)).

- Vẽ đoạn thẳng có độ dài vừa tính được ở bước trên trên bản đồ.

Cách giải:

Đổi \(3m= 300cm\)

Độ dài của chiều dài bảng trên bản đồ là:

                   \(300 : 50 = 6cm\) 

Vẽ một đoạn thẳng có độ dài \(6cm\) trên bản đồ. Đó chính là đoạn thẳng hiển thị chiều dài bảng đồ trên bản đồ tỉ lệ \(1: 50.\)

Bài 2

Nền của một phòng học là hình chữ nhật có chiều dài \(8m\), chiều rộng \(6m\). Em hãy vẽ hình chữ nhật biểu thị nền phòng học đó trên bản đồ tỉ lệ \(1: 200.\)

Phương pháp

- Đổi số đo chiều dài và chiều rộng sang đơn vị có số đo là xăng-ti-mét.

- Với bản đổ tỉ lệ \(1 : 200\), muốn tìm độ dài trên bản đồ của các cạnh ta lấy chiều dài thực tế của các cạnh đó (với đơn vị đo là xăng-ti-mét) chia cho 200.

- Vẽ hình chữ nhật với các kích thước vừa tìm được ở trên.

Cách giải:

 Đổi \(8m= 800cm\), \(6m= 600cm\)

Chiều dài nền phòng học đó trên bản đồ là :

                         \(800 : 200 = 4\; (cm)\) 

Chiều rộng nền phòng học đó trên bản đồ là :

                         \(600 : 200 = 3\; (cm)\) 

Vẽ hình chữ nhật có chiều dài \(4cm\), chiều rộng \(3cm\). Đó chính là hình chữ nhật biểu thị nền phòng học đó trên bản đồ tỉ lệ \(1: 200.\)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Thực hành (tiếp theo)