Bài 1, 2, 3 trang 79 SGK Toán 4

Bình chọn:
4.7 trên 26 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 79 SGK Toán 4. Bài 1: Tính bằng hai cách.

Đề bài

1. Tính bằng hai cách:

a) ( 8 x 23) : 4;                   b) (15 x 24) : 6.

2. Tính bằng cách thuận tiện nhất: (25 x 36 ): 9

3. Một cửa hàng có 5 tấm vải, mỗi tấm dài 30m. Cửa hàng đã bán được \(\frac{1}{5}\) số vải. Hỏi cửa hàng đó bán được bao nhiêu mét vải?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Khi chia một tích cho một số, ta có thể lấy một thừa số  chia cho số đó (nếu chia hết), rồi nhân kết quả với thừa số kia.

(a x b) : c = a : c x b = a x b : c

Lời giải chi tiết

1. 

a) (8 x 23) : 4 = ?

    Cách 1:  (8 x 23) : 4 = 184 : 4 = 46

    Cách 2:  (8 x 23) : 4 = (8 : 4) x 23 = 2 x 23 = 46

b) (15 x 24) : 6 = ?

    Cách 1: (15 x 24) : 6 = 360 : 6 = 60

    Cách 2: (15 x 24) : 6 = 15 x (24 : 6) = 15 x 4 = 60

2. 

           (25 x 36 ): 9 = 25 x (36 : 9) = 25 x 4 = 100

3. 

Số mét vải cửa hàng có là:

         30 x 5 = 150 (m)

Cửa hàng đã bán số mét vải là:

         150 : 5 = 30 (m)

                                Đáp số: 30m vải.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan