Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 94 trang 104 sgk Toán 4

Bình chọn:
4.4 trên 39 phiếu

Kiến thức cần nhớ Bài 1, 2,3 Tính diện tích của hình bình hành

Kiến thức cần nhớ

Diện tích hình bình hành bằng độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo)

S = a x h

S là diện tích, a là độ dài cạnh đáy, h là chiều cao hình bình hành

Giải bài tập

Bài 1

Tính diện tích mỗi hình bình hành sau:

Giải

Hình bình hành thứ nhất có diện tích là:

9 x 5 = 45 (cm2)

Hình bình hành thứ hai có diện tích là:

13 x 4 = 52(cm2)

Hình bình hành thứ ba có diện tích là:

9 x 7 = 63(cm2)

Bài 2. Tính diện tích của:

Giải

Diện tích hình chữ nhật là:

10 x 5 = 50 (cm2)

Diện tích hình bình hành là:

10 x 5 = 50 (cm2)

Nhận xét: Diện tích hình chữ nhật và hình bình hành đã cho có diện tích bằng nhau

Bài 3:

Tính diện tích hình bình hành, biết

a) Độ dài đáy là 4dm, chiều cao là 34cm

b) Độ dài đáy là 4m, chiều cao là 13dm

Giải

a) 4dm = 40cm

Diện tích của hình bình hành là:

40 x 34 = 1360 (cm2)

b) 4m = 40dm

Diện tích của hình bình hành là:

40  x 13 = 520 (dm2)

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan