Bài 1 trang 5 SGK Toán 4

Bình chọn:
4 trên 14 phiếu

Giải bài 1 trang 5 SGK Toán 4. Tính nhẩm:

Đề bài

Tính nhẩm:

a) 6000 + 2000 - 4000                 

   90000 - (70000 - 20000)                 

   90000 - 70000 - 20000              

   12000 : 6                           

b) 21000 x 3

    9000 - 4000 x 2

    (9000 - 4000) x 2

    8000 - 6000 : 3

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Có thể tính nhẩm như sau:

6 nghìn + 2 nghìn - 4 nghìn = 8 nghìn - 4 nghìn = 4 nghìn

Và ghi như sau:

6000 + 2000 - 4000 = 8000 - 4000 = 4000

Tính nhẩm tương tự như trên với các câu còn lại.

Lời giải chi tiết

a) 6000 + 2000 - 4000

Có thể tính nhẩm như sau:

6 nghìn + 2 nghìn - 4 nghìn = 8 nghìn - 4 nghìn = 4 nghìn

Và ghi như sau:

6000 + 2000 - 4000 = 8000 - 4000 = 4000

Nhẩm tương tự như trên ta có:

90000 - (70000 - 20000) = 90000 - 50000 = 40000

90000 - 70000 - 20000 = 20000 - 20000 = 0

12000 : 6 = 2000

b) 21000 x 3

Có thể nhẩm: 21 nghìn  x 3 = 63 nghìn

Và ghi: 21000 x 3 = 63000

Nhẩm tương tự như trên ta có:

9000 - 4000 x 2 = 9000 - 8000 = 1000

(9000 - 4000) x 2 = 5000 x 2 = 10000

8000 - 6000 : 3 = 8000 - 2000 = 6000

Loigiaihay.com


Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 5 - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu