Bài 1, 2, 3, 4 trang 71 SGK Toán 4


Bài 1: Tính nhẩm.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Tính nhẩm:

a) 34 × 11;                  b) 11 × 95;                     c) 82 × 11.

Phương pháp giải:

Áp dụng cách nhân nhẩm số có hai chữ số với 11.

Lời giải chi tiết:

a)  34 × 11 = ?

Nhẩm: 3 cộng 4 bằng 7 ;

           Viết 7 vào giữa hai chữ số của 34, được 374.

Vậy:    34 × 11 = 374.

b)  11 × 95 = ?

Nhẩm: 9 cộng 5 bằng 14 ;

          Viết 4 vào giữa hai chữ số của số 95, được 945 ;

          Thêm 1 vào 9 của 945, được 1045.

Vậy:   11 × 95 = 1045.

c)  82 × 11 = ?

Nhẩm: 8 cộng 2 bằng 10 ;

          Viết 0 vào giữa hai chữ số của số 82, được 802 ;

          Thêm 1 vào 8 của số 802 ta được 902.

Vậy:   82 × 11 = 902.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Tìm \(x\) : 

a) \(x\) : 11 = 25;                        b) \(x\) : 11 = 78

Phương pháp giải:

\(x\) ở vị trí số bị chia, muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

Lời giải chi tiết:

a) \(x\) : 11 = 25                         b) \(x\) : 11 = 78

    \(x\) = 25 × 11                          \(x\) = 78 × 11 

    \(x\) = 275                                   \(x\) = 858

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Khối lớp Bốn xếp thành 17 hàng, mỗi hàng có 11 học sinh. Khối lớp Năm xếp thành 15 hàng, mỗi hàng cũng có 11 học sinh. Hỏi cả hai khối có tất cả bao nhiêu học sinh ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Khối 4: 17 hàng

Khối 5: 15 hàng

Mỗi hàng: 11 học sinh

Tất cả: .... học sinh?

Phương pháp 

- Tính số học sinh của khối lớp Bốn.

- Tính số học sinh của khối lớp Năm. 

- Tính số học sinh của cả hai khối.

Lời giải chi tiết:

Số học sinh của khối lớp Bốn là:

          11 × 17 = 187 (học sinh)

Số học sinh của khối lớp Năm là:

         11 × 15 = 165 (học sinh)

Số học sinh của hai khối lớp là:

         187 + 165 = 352 (học sinh)

                             Đáp số: 352 học sinh.

Cách khác

Cả hai khối xếp thành số hàng là:

        17 + 15 = 32 (hàng)

Cả hai khối có tất cả số học sinh là:

       11 × 32 = 352 (học sinh)

                             Đáp số: 352 học sinh.

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Phòng họp A có 12 dãy ghế, mỗi dãy ghế có 11 người ngồi. Phòng họp B có 14 dãy ghế, mỗi dãy ghế có 9 người ngồi. Trong các câu dưới đây, câu nào đúng, câu nào sai?

a) Phòng họp A có nhiều hơn phòng họp B 9 người.

b) Phòng họp A có nhiều hơn phòng họp B 6 người.

c) Phòng họp A có ít phòng họp B 6 người.

d) Hai phòng họp có số người như nhau.

Phương pháp giải:

Tính số người của mỗi phòng họp rồi tìm hiệu số người của hai phòng họp.

Lời giải chi tiết:

Phòng họp A có số người là:

           11 × 12 = 132 (người)

Phòng họp B có số người là:

           9 × 14 = 126 (người)

Ta có: 132 > 126.

Phòng họp A có nhiều người hơn phòng họp B và nhiều hơn số người là :

          132 - 126 = 6 (người)

Vậy ta có kết quả như sau:    a) Sai;         b) Đúng           c) Sai;            d) Sai.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 569 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.