Bài 1, 2, 3, 4 trang 71 SGK Toán 4

Bình chọn:
4 trên 59 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 71 SGK Toán 4. Bài 1: Tính nhẩm.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm:

a) 34 x 11;                  b) 11 x 95;                     c) 82 x 11

Phương pháp:

Áp dụng cách nhân nhẩm số có hai chữ số với 11.

Cách giải:

a)  34 x 11 = ?

Nhẩm: 3 cộng 4 bằng 7 ;

           Viết 7 vào giữa hai chữ số của 34, được 374.

Vậy:    34 x 11 = 374.

b)  11 x 95 = ?

Nhẩm: 9 cộng 5 bằng 14 ;

          Viết 4 vào giữa hai chữ số của số 95, được 945 ;

          Thêm 1 vào 9 của 945, được 1045.

Vậy:   11 x 95 = 1045.

c)  82 x 11 = ?

Nhẩm: 8 cộng 2 bằng 10 ;

          Viết 0 vào giữa hai chữ số của số 82, được 802 ;

          Thêm 1 vào 8 của số 802 ta đươch 902.

Vậy:   82 x 11 = 902.

Bài 2

Tìm x:

a) x : 11 = 25;                          b) x : 11 = 78

Phương pháp:

x ở vị trí số bị chia, muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia..

Cách giải:

a) x : 11 = 25                           b) x : 11 = 78

    x = 25 x 11                             x = 78 x 11 

    x = 275                                   x = 858

Bài 3

Khối lớp Bốn xếp thành 17 hàng, mỗi hàng có 11 học sinh. Khối lớp Năm xếp thành 15 hàng, mỗi hàng cũng có 11 học sinh. Hỏi cả hai khối có tất cả bao nhiêu học sinh?

Phương pháp:

- Tính số học sinh của khối lớp Bốn = số học sinh trong 1 hàng x số hàng = 11 x 17.

- Tính số học sinh của khối lớp Năm = số học sinh trong 1 hàng x số hàng = 11 x 15.

- Số học sinh của cả hai khối = số học sinh của khối lớp Bốn + số học sinh của khối lớp Năm.

Cách giải:

Số học sinh của khối lớp Bốn là:

          11 x 17 = 187 (học sinh)

Số học sinh của khối lớp Năm là:

         11 x 15 = 165 (học sinh)

Số học sinh của hai khối lớp là:

         187 + 165 = 352 (học sinh)

                                  Đáp số: 352 học sinh.

Bài 4

Phòng họp A có 12 dãy ghế, mỗi dãy ghế có 11 người ngồi. Phòng họp B có 14 dãy ghế, mỗi dãy ghế có 9 người ngồi. Trong các câu dưới đây, câu nào đúng, câu nào sai?

a) Phòng họp A có nhiều hơn phòng họp B 9 người.

b) Phòng họp A có nhiều hơn phòng họp B 6 người.

c) Phòng họp A có ít phòng họp B 6 người.

d) Hai phòng họp có số người như nhau.

Phương pháp:

Tính số người của mỗi phòng họp rồi tìm hiệu số người của hai phòng họp.

Tính số người của mỗi phòng họp ta lấy số người trong 1 dãy ghế nhân với số dãy ghế của phòng họp đó.

Cách giải:

Phòng họp A có số người là:

           11 x 12 = 132 (người)

Phòng họp B có số người là:

           9 x 14 = 126 (người)

Ta có: 132 > 126.

Phòng họp A có nhiều người hơn phòng họp B và nhiều hơn số người là:

          132 - 126 = 6 (người)

Vậy ta có kết quả như sau:    a) Sai;         b) Đúng           c) Sai;            d) Sai.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu