Bài 1, 2, 3 trang 61 SGK Toán 4

Bình chọn:
4.1 trên 23 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 61 SGK Toán 4. Bài 1: Tính bằng 2 cách.

Đề bài

1. Tính bằng 2 cách (theo mẫu):

Mẫu: 2 x 5 x 4 = ?

Cách 1: 2 x 5 x 4 = (2 x 5) x 4 = 10 x 4 = 40.

Cách 2: 2 x 5 x 4 = 2 x (5 x 4) = 2 x 20 = 40.

a) 4 x 5 x 3                                       b) 5 x 2 x 7

    3 x 5 x 6                                           3 x 4 x 5

2. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 13 x 5 x 2                                     b) 2 x 26 x 5

   5 x 2 x 34                                          5 x 9 x 3 x 2

3 Có 8 phòng học, mỗi phòng có 15 bộ bàn ghế có 2 học sinh đang ngồi học. Hỏi tất cả bao nhiêu học sinh đang ngồi học?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng tính chất kết hợp của phép nhân:

Khi nhân một tích hai số với số thứ ba, ta có thể nhân số thứ nhất với tích của số thứ hai và số thứ ba.

                         (a x b) x c = a x (b x c)

Chú ý: Ta có thể tính giá trị của biểu thức dạng a x b x c như sau:

            a x b x c = (a x b) x c = a x (b x c)

Lời giải chi tiết

1

a) 4 x 5 x 3 = ?

Cách 1: 4 x 5 x 3 = (4 x 5) x 3 = 20 x 3 = 60.

Cách 2: 4 x 5 x 3 = 4 x (5 x 3 ) = 4 x 15 = 60.

 +)   3 x 5 x 6 = ?

Cách 1: 3 x 5 x 6 = (3 x 5) x 6 = 15 x 6 = 90.

Cách 2: 3 x 5 x 6 = 3 x (5 x 6) = 3 x 30 = 90.

b) 5 x 2 x 7  = ?

Cách 1: 5 x 2 x 7  = (5 x 2) x 7 = 10 x 7 = 70.

Cách 2: 5 x 2 x 7  = 5 x (2 x 7) = 5 x 14 = 70.

 +)   3 x 4 x 5 = ?

Cách 1:  3 x 4 x 5 = (3 x 4) x 5 = 12 x 5 = 60.

Cách 2:  3 x 4 x 5 = 3 x (4 x 5) = 3 x 20 = 60.

2. 

a) 13 x 5 x 2 = 13 x (5 x 2) = 13 x 10 = 130.

   5 x 2 x 34 = (5 x 2) x 34 = 10 x 34 = 340.

b) 2 x 26 x 5 = 26 x (2 x 5) = 26 x 10 = 260.

   5 x 9 x 3 x 2 = (9 x 3) x (5 x 2) = 27 x 10 = 270.

3.

Số học sinh của mỗi lớp là:

          2 x 15 = 30 (học sinh)

Số học sinh của trường học sinh đó là:

         30 x 8 = 240 (học sinh) 

                                        Đáp số: 240 học sinh.

Loigiaihay.com


Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Tính chất kết hợp của phép nhân