Bài 1, 2, 3 trang 61 SGK Toán 4

Bình chọn:
4.1 trên 23 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 61 SGK Toán 4. Bài 1: Tính bằng 2 cách.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính bằng 2 cách (theo mẫu):

Mẫu: 2 × 5 × 4 = ?

Cách 1: 2 × 5 × 4 = (2 × 5) × 4 = 10 × 4 = 40.

Cách 2: 2 × 5 × 4 = 2 × (5 × 4) = 2 × 20 = 40.

a) 4 × 5 × 3                                       b) 5 × 2 × 7

    3 × 5 × 6                                           3 × 4 × 5

Phương pháp:

Cách 1: a × b × c = (a × b) × c.

Cách 2: a × b × c = a × (b × c).

Cách giải:

a)  4 × 5 × 3 = ?

Cách 1: 4 × 5 × 3 = (4 × 5) × 3 = 20 × 3 = 60.

Cách 2: 4 × 5 × 3 = 4 × (5 × 3 ) = 4 × 15 = 60.

+)  3 × 5 × 6 = ?

Cách 1: 3 × 5 × 6 = (3 × 5) × 6 = 15 × 6 = 90.

Cách 2: 3 × 5 × 6 = 3 × (5 × 6) = 3 × 30 = 90.

b)  5 × 2 × 7 = ?

Cách 1: 5 × 2 × 7  = (5 × 2) × 7 = 10 × 7 = 70.

Cách 2: 5 × 2 × 7  = 5 × (2 × 7) = 5 × 14 = 70.

 +)  3 × 4 × 5 = ?

Cách 1:  3 × 4 × 5 = (3 × 4) × 5 = 12 × 5 = 60.

Cách 2:  3 × 4 × 5 = 3 × (4 × 5) = 3 × 20 = 60.

Bài 2

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 13 × 5 × 2                                     b) 2 × 26 × 5

   5 × 2 × 34                                          5 × 9 × 3 × 2

Phương pháp:

 Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép nhân để nhóm các số có tích là số tròn chục, tròn trăm, ... lại với nhau.

Cách giải:

a) 13 × 5 × 2 = 13 × (5 × 2) = 13 × 10 = 130.

   5 × 2 × 34 = (5 × 2) × 34 = 10 × 34 = 340.

b) 2 × 26 × 5 = 26 × (2 × 5) = 26 × 10 = 260.

   5 × 9 × 3 × 2 = (9 × 3) × (5 × 2) = 27 × 10 = 270.

Bài 3

Có 8 phòng học, mỗi phòng có 15 bộ bàn ghế có 2 học sinh đang ngồi học. Hỏi tất cả bao nhiêu học sinh đang ngồi học?

Phương pháp:

- Tính số học sinh trong mỗi phòng học : 2 × 15 = 20 học sinh.

- Tính số học sinh đang ngồi học ta lấy số học sinh trong mỗi phòng học nhân với 8 (vì có 8 phòng học).

Cách giải:

Số học sinh trong mỗi phòng học là:

            2 × 15 = 30 (học sinh)

Số học sinh đang ngồi học là:

           30 × 8 = 240 (học sinh) 

                                  Đáp số: 240 học sinh.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu