Bài 1, 2, 3, 4 trang 149 SGK Toán 4

Bình chọn:
4.3 trên 231 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 149 SGK Toán 4. Bài 1: Một sợi dây dài 28m được cắt thành hai đoạn.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Một sợi dây dài 28m được cắt thành hai đoạn, đoạn thứ nhất dài gấp ba đoạn thứ hai. Hỏi mỗi đoạn dài bao nhiêu mét?

Phương pháp:

1. Vẽ sơ đồ: coi đoạn thứ hai (vai trò là số bé) gồm 1 phần thì đoạn thứ nhất (vai trò là số lớn) gồm 3 phần như thế.

2. Tìm tổng số phần bằng nhau.

3. Tìm giá trị của 1 phần bằng cách lấy tổng hai số chia cho tổng số phần bằng nhau.

4. Tìm số bé (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé).

5. Tìm số lớn (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số lớn).

Chú ý: Bước 3 và bước 4 có thể gộp lại thành một bước.

Cách giải:

Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau :

                 3 + 1 = 4 (phần)

Đoạn thứ hai dài số mét là:

                28 : 4 x 1 = 7 (m)

Đoạn thứ nhất dài số mét là:

                28 - 7 = 21 (m)

                      Đáp số: Đoạn thứ nhất: 21m;

                                   Đoạn thứ hai: 7m.

Bài 2

Một nhóm học sinh có 12 bạn, trong đó số bạn trai bằng một nửa số bạn gái. Hỏi nhóm đó có mấy bạn trai, mấy bạn gái?

Phương pháp:

1. Vẽ sơ đồ: coi số bạn trai (vai trò là số bé) gồm 1 phần thì số bạn gái (vai trò là số lớn) gồm 2 phần như thế.

2. Tìm tổng số phần bằng nhau.

3. Tìm giá trị của 1 phần bằng cách lấy tổng hai số chia cho tổng số phần bằng nhau.

4. Tìm số bé (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé).

5. Tìm số lớn (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số lớn).

Chú ý: Bước 3 và bước 4 có thể gộp lại thành một bước.

Cách giải:

Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

                1+ 2 = 3 (phần)

Số bạn trai là:

               12 : 3 = 4 (bạn)

Số bạn gái là:

               12 - 4 = 8 (bạn) 

                               Đáp số: Bạn trai: 4 bạn;

                                             Bạn gái: 8 bạn.

Bài 3

Tổng hai số là 72. Tìm hai số đó, biết rằng nếu số lớn giảm 5 lần thì được số bé.

Phương pháp:

1. Vẽ sơ đồ: coi số bé gồm 1 phần thì số lớn gồm 5 phần như thế.

2. Tìm tổng số phần bằng nhau.

3. Tìm giá trị của 1 phần bằng cách lấy tổng hai số chia cho tổng số phần bằng nhau.

4. Tìm số bé (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé).

5. Tìm số lớn (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số lớn).

Chú ý: Bước 3 và bước 4 có thể gộp lại thành một bước.

Cách giải:

Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là: 

                    5 + 1 = 6 (phần)

Số bé là:

                    72 : 6 x 1 = 12

Số lớn là:

                    72 - 12 = 60

                                    Đáp số: Số bé: 12;

                                                 Số lớn: 60.

Bài 4

Nêu bài toán, rồi giải bài toán theo sơ đồ sau:

 

Phương pháp:

- Dựa vào sơ đồ để nêu bài toán thích hợp.

- Giải bài toán: 

1. Tìm tổng số phần bằng nhau.

2. Tìm giá trị của 1 phần bằng cách lấy tổng hai số chia cho tổng số phần bằng nhau.

3. Tìm số bé (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé).

4. Tìm số lớn (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số lớn).

Chú ý: Bước 2 và bước 3 có thể gộp lại thành một bước.

Cách giải:

Có thể nêu bài toán theo sơ đồ sau:

Có hai thùng dầu chứa tổng cộng 180l, thùng dầu thứ nhất có số dầu bằng \(\dfrac{1}{4}\) thùng dầu thứ hai. Hỏi mỗi thùng dầu chứa bao nhiêu lít dầu?

Giải

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

              1 + 4 = 5 (phần)

Số lít dầu chứa trong thùng thứ nhất là:

              180 : 5 x 1 = 36 (lít)

Só lít dầu chứa trong thùng thứ hai là:

              180 - 36 = 144 (lít)

                                    Đáp số: Thùng thứ nhất: 36 lít;

                                                Thùng thứ hai: 144 lít.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 149 SGK Toán 4

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu