Bài 1, 2, 3, 4 trang 149 SGK Toán 4

Bình chọn:
4.3 trên 179 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 149 SGK Toán 4. Bài 1: Một sợi dây dài 28m được cắt thành hai đoạn.

Đề bài

1. Một sợi dây dài 28m được cắt thành hai đoạn, đoạn thứ nhất dài gấp ba đoạn thứ hai. Hỏi mỗi đoạn  dài bao nhiêu mét?

2. Một nhóm học sinh có 12 bạn, trong đó số bạn trai bằng  một nửa số bạn gái. Hỏi nhóm đó có mấy bạn trai, mấy bạn gái?

3. Tổng hai số là 72. Tìm hai số đó, biết rằng nếu số lớn giảm 5 lần thì được số bé.

4. Nêu bài toán , rồi giải bài toán theo sơ đồ sau:

Lời giải chi tiết

1. Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ ta có tổng số phần bằng nhau :

          3 + 1 = 4 (phần)

Đoạn thứ hai dài số mét là:

        28 : 4 x 1 = 7 (m)

Đoạn thứ nhất dài số mét là:

        28 - 7 = 21 (m)

                      Đáp số: Đoạn thứ nhất: 21m;

                                  Đoạn thứ hai: 7m.

2. Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

                1+ 2 = 3 (phần)

Số bạn trai là:

               12 : 3 = 4 (bạn)

Số bạn gái là:

               12 - 4 = 8 (bạn) 

                                  Đáp số: 4 bạn trai; 8 bạn gái.

3. Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

            5 + 1 = 6 (phần)

Số bé là: 72 : 6 x 1 = 12

Số lớn là: 72 - 12 = 60

                             Đáp số: Số bé: 12; số lớn: 60.

4. Có thể nêu bài toán theo sơ đồ sau:

Có hai thùng dầu chứa tổng cộng 180l, thùng dầu thứ nhất có số dầu bằng \(\frac{1}{4}\) thùng dầu thứ hai. Hỏi mỗi thùng dầu chứa bao nhiêu lít?

Giải

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

              1 + 4 = 5 (phần)

Số lít dầu chứa trong thùng thứ nhất là:

              180 : 5 x 1 = 36 (lít)

Só lít dầu chứa trong thùng thứ hai là:

              180 - 36 = 144 (lít)

                                    Đáp số: Thùng thứ nhất: 36 lít;

                                                Thùng thứ hai: 144 lít.

Loigiaihay.com

 

                                              

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 149 SGK Toán 4