Giải bài 1, 2, 3 trang 33, 34 SGK Toán 4


Giải bài 1, 2, 3 trang 33, 34 SGK Toán 4. Biểu đồ dưới đây nói về số vải hoa và vải trắng của một cửa hàng

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Biểu đồ dưới đây nói về số vải hoa và vải trắng của một cửa hàng đã bán được trong tháng 9 :

Dựa vào biểu đồ trên hãy điền Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống:

a) Tuần 1 cửa hàng bán được 2m vải hoa và 1m vải trắng.

b) Tuần 3 cửa hàng bán được 400m vải.

c) Tuần 3 cửa hàng bán được nhiều vải hoa nhất.

d) Số mét vải hoa mà tuần 2 cửa hàng bán được nhiều hơn  tuần 1 là 100m.

e) Số mét vải hoa mà tuần 4 cửa hàng bán được ít hơn  tuần 2 là 100m.

Phương pháp giải:

- Quan sát biểu đồ để tìm số cuộn vải mỗi tuần bán được.

- Số mét vải mỗi tuần bán được = 100m × số cuộn vải bán được.

Lời giải chi tiết:

+) Tuần 1 cửa hàng bán được 2 cuộn vải hoa và 1 cuộn vải trắng.

Tuần 1 cửa hàng bán được số mét vải hoa là:

                   100 × 2 = 200 (m)

Tuần 1 cửa hàng bán được số mét vải trắng là:

                   100 × 1 = 100 (m)

+) Tuần 3 cửa hàng bán được tất cả 4 cuộn vải.

Tuần 3 cửa hàng bán được số mét vải là:

                   100 × 4 = 400 (m)

+) Tuần 1 cửa hàng bán được 2 cuộn vải hoa, tuần 2 cửa hàng bán được 3 cuộn vải hoa, tuần 3 cửa hàng bán được 1 cuộn vải hoa, tuần 4 cửa hàng bán được 1 cuộn vải hoa.

Do đó tuần 2 cửa hàng bán được nhiều vải hoa nhất.

+) Tuần 2 cửa hàng bán được số mét vải hoa là:

                   100 × 3 = 300 (m)

Tuần 2 cửa hàng bán được nhiều hơn tuần 1 số mét vải hoa là:

                   300 – 100 = 200 (m)

+) Tuần 4 cửa hàng bán được số mét vải hoa là: 

                   100 × 1 = 100 (m)

Tuần 4 cửa hàng bán được ít hơn tuần 2 số mét vải hoa là:

                   300 – 100 = 200 (m)

Ta có kết quả như sau:

a) S                   b) Đ                     c) S

d) Đ                   e) S

Bài 2

Biểu đồ bên nói về số ngày có mưa trong ba tháng của năm 2004 ở một huyện miền núi. Dựa vào biểu đồ hãy trả lời các câu hỏi sau :

a) Tháng 7 có bao nhiêu ngày mưa?

b) Tháng 8 mưa nhiều hơn tháng 9 bao nhiêu ngày?

c) Trung bình mỗi tháng có bao nhiêu ngày mưa?

Phương pháp giải:

- Quan sát biểu đồ để tìm số ngày có mưa của mỗi tháng, từ đó trả lời các câu hỏi của bài toán.

- Tính số ngày mưa trung bình mỗi tháng ta lấy tổng số ngày mưa trong 3 tháng chia cho 3.

Lời giải chi tiết:

a) Tháng 7 có 18 ngày mưa.

b) Quan sát biểu đồ ta thấy: tháng 8 có 15 ngày có mưa và tháng 9 có 3 ngày có mưa.

 Tháng 8 mưa nhiều hơn tháng 9 số ngày là: 

                    15  3 = 12 (ngày)

c) Số ngày mưa trung bình của mỗi tháng là:

                   (18 + 15 + 3) : 3 = 12 (ngày)

Bài 3

Tàu Thắng Lợi trong ba tháng đầu năm đã đánh bắt được số cá như sau:

Tháng 1: 5 tấn;          Tháng 2: 2 tấn;         Tháng 3: 6 tấn

Hãy vẽ tiếp biểu đồ dưới đây :

Phương pháp giải:

Tháng 2 đánh bắt được 2 tấn nên ta vẽ cột gồm 2 ô vuông.

Tháng 3 đánh bắt được 6 tấn nên ta vẽ cột gồm 6 ô vuông. 

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.7 trên 33 phiếu

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 33 SGK Toán 4

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài