Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 176, 177 SGK Toán 4

Bình chọn:
4.6 trên 116 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 176, 177 SGK Toán 4. Bài 1: Diện tích của bốn tỉnh (theo số liệu năm 2003) được cho trong bảng sau.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Diện tích của bốn tỉnh (theo số liệu năm 2003) được cho trong bảng sau:

Tỉnh

Lâm Đồng

Đắk Lắk

Kon Tum

Gia Lai

Diện tích

9765 km2

19 599 km2

9615 km2

15 496 km2

Hãy nêu tên các tỉnh có diện tích theo thứ tự từ bé đến lớn.

Phương pháp:

So sánh các số đo diện tích rồi sắp xếp các tỉnh có diện tích theo thứ tự từ bé đến lớn.

Cách giải:

Ta có: \( 9615km^2 < 9765km^2 \)\(<154496km^2 < 19599km^2\)

Vậy các tỉnh có diện tích xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

Kon Tum, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắc Lắk. 

Bài 2

Tính:

\(a)\;\dfrac{2}{5}+ \dfrac{3}{10} - \dfrac{1}{2}\) ;                                   \(b)\;\dfrac{8}{11} + \dfrac{8}{33}\times \dfrac{3}{4}\) ;

\(c)\;\dfrac{7}{9}\times \dfrac{3}{14}: \dfrac{5}{8}\) ;                                         \(d)\;\dfrac{5}{12} - \dfrac{7}{32} : \dfrac{21}{16}\).

Phương pháp:

- Biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện tính phép nhân, chia trước, thực hiện phép cộng, trừ sau.

- Biểu thức chỉ có phép cộng và phép trừ hoặc chỉ có phép nhân và phép chia thì ta thực hiện lần lượt từ trái sang phải.

Cách giải:

a) \(\dfrac{2}{5}+ \dfrac{3}{10} - \dfrac{1}{2}=\dfrac{4}{10}+ \dfrac{3}{10} - \dfrac{5}{10}\) \(=\dfrac{7}{10} - \dfrac{5}{10} = \dfrac{2}{10} = \dfrac{1}{5}\)

b) \(\dfrac{8}{11} + \dfrac{8}{33}\times \dfrac{3}{4}= \dfrac{8}{11} + \dfrac{8\times 3}{33\times 4}\) \(=\dfrac{8}{11} + \dfrac{4\times 2\times 3}{11 \times 3 \times 4} \)  \(=\dfrac{8}{11} + \dfrac{2}{11}= \dfrac{10}{11}\)

c) \(\dfrac{7}{9}\times \dfrac{3}{14}: \dfrac{5}{8} =\dfrac{7\times 3}{9 \times 14}: \dfrac{5}{8} \) \(\dfrac{7\times 3}{3 \times 3 \times 7 \times 2}: \dfrac{5}{8}  = \dfrac{1}{6} : \dfrac{5}{8}= \dfrac{1}{6}\times \dfrac{8}{5}\) \(=\dfrac{8}{30} = \dfrac{4}{15}\)

d) \(\dfrac{5}{12} - \dfrac{7}{32} : \dfrac{21}{16}  = \dfrac{5}{12}- \dfrac{7}{32}\times \dfrac{16}{21}\)  \(= \dfrac{5}{12}- \dfrac{7\times 16}{32\times 21}\) \(= \dfrac{5}{12}- \dfrac{7\times 3 \times 16}{16\times 2 \times 7 \times 3}\) \(=\dfrac{5}{12}- \dfrac{1}{6}\) \(=\dfrac{5}{12} - \dfrac{2}{12} = \dfrac{3}{12} = \dfrac{1}{4}\) 

Bài 3

Tìm \(x\):

a) \(x-\dfrac{3}{4}=\dfrac{1}{2}\) ;                    b) \(x:\dfrac{1}{4}=8 \)

Phương pháp:

Áp dụng các quy tắc:

- Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

- Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

Cách giải:

a) \(x-\dfrac{3}{4}=\dfrac{1}{2}\)                      b) \(x:\dfrac{1}{4}=8 \)

    \(x=\dfrac{1}{2}+\dfrac{3}{4}\)                         \(x = 8 \times \dfrac{1}{4}\)

    \(x=\dfrac{5}{4}\)                                  \( x = 2\)

Bài 4

Tìm ba số tự nhiên liên tiếp biết tổng của ba số đó là \(84\).

Phương pháp:

Vẽ sơ đồ biểu thị ba số, sau đó dựa vào sơ đồ tìm số thứ nhất, sau đó lần lượt tìm hai số còn lại. 

Cách giải:

Ta có sơ đồ:

Ba lần số thứ nhất bằng:

            \(84 - (1 + 1 + 1) = 81\)

Số thứ nhất là:

            \(81 : 3 = 27\)

Số thứ hai là:

             \(27 + 1 = 28\)

Số thứ ba là:

             \( 28 + 1 = 29\)

Vậy ba số tự nhiên liên tiếp có tổng bằng \(84\) lần lượt là \( 27\,; \;28\,;\; 29\).

Bài 5

Bố hơn con \(30\) tuổi. Tuổi con bằng \(\dfrac{1}{6}\) tuổi bố. Tính tuổi của mỗi người.

Phương pháp:

1. Vẽ sơ đồ: Coi tuổi con (vai trò là số bé) gồm \(1\) phần bằng nhau thì tuổi bố (vai trò là số lớn) gồm \(6\) phần như thế.

2. Tìm hiệu số phần bằng nhau.

3. Tìm giá trị của một phần bằng cách lấy hiệu hai số chia cho hiệu số phần bằng nhau.

4. Tìm số bé (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé)

5. Tìm số lớn (lấy số bé cộng với hiệu của hai số ...)

Chú ý: Bước 3 và bước 4 có thể gộp thành một bước.

Cách giải:

Hiệu số phần bằng nhau là:

              \(6 - 1 = 5\) (phần)

Tuổi con là:

              \(30 : 5 \times 1 = 6\) (tuổi)

Tuổi bố là:

             \( 6 + 30 = 36\) (tuổi)

                                  Đáp số: Con: \(6\) tuổi ;

                                                Bố: \(36\) tuổi.

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu