Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 176, 177 SGK Toán 4

Bình chọn:
4.7 trên 84 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 176, 177 SGK Toán 4. Bài 1: Diện tích của bốn tỉnh (theo số liệu năm 2003) được cho trong bảng sau.

Đề bài

1. Diện tích của bốn tỉnh (theo số liệu năm 2003) được cho trong bảng sau:

Tỉnh

Lâm Đồng

Đắk Lắk

Kon Tum

Gia Lai

Diện tích

9765 km2

19599 km2

9615 km2

15496 km2

Hãy nêu tên các tỉnh có diện tích theo thứ tự từ bé đến lớn.

2. Tính:

a) \(\frac{2}{5}\) + \(\frac{3}{10}\) - \(\frac{1}{2}\) ;                           b) \(\frac{8}{11}\) + \(\frac{8}{33}\) x \(\frac{3}{4}\) ;

c) \(\frac{7}{9}\) x \(\frac{3}{14}\) : \(\frac{5}{8}\) ;                            d) \(\frac{5}{12}\) - \(\frac{7}{32}\) : \(\frac{21}{16}\) ;

3. Tìm x:

a) x - \(\frac{3}{4}\) = \(\frac{1}{2}\) ;                              b) x : \(\frac{1}{4}\) = 8

4. Tìm ba số tự nhiên liên tiếp biết tổng của ba số đó là 84.

5. Bố hơn con 30 tuổi. Tuổi con bằng \(\frac{1}{6}\) tuổi bố. Tính tuổi của mỗi người.

Lời giải chi tiết

1.

Ta có: \( 9615km^2 < 9765km^2 \)\(<154496km^2 < 19599km^2\)

Vậy các tỉnh có diện tích xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

              Kon Tum, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắc Lắk.

2.

a) Chọn mẫu số chung là 10.

 \(\frac{2}{5}\) + \(\frac{3}{10}\) - \(\frac{1}{2}\)  = \(\frac{4}{10}\) + \(\frac{3}{10}\) - \(\frac{5}{10}\) = \(\frac{7}{10}\) - \(\frac{5}{10}\) = \(\frac{2}{10}\) = \(\frac{1}{5}\)

b) \(\frac{8}{11}\) + \(\frac{8}{33}\) x \(\frac{3}{4}\) = \(\frac{8}{11}\) + \(\frac{2}{11}\) = \(\frac{10}{11}\)

c) \(\frac{7}{9}\) x \(\frac{3}{14}\) : \(\frac{5}{8}\)  = \(\frac{1}{6}\) : \(\frac{5}{8}\) = \(\frac{1}{6}\) x \(\frac{8}{5}\) = \(\frac{8}{30}\) = \(\frac{4}{15}\)

d) \(\frac{5}{12}\) - \(\frac{7}{32}\) : \(\frac{21}{16}\)  = \(\frac{5}{12}\) - \(\frac{7}{32}\) x \(\frac{16}{21}\) = \(\frac{5}{12}\) - \(\frac{1}{6}\) = \(\frac{5}{12}\) - \(\frac{2}{12}\) = \(\frac{3}{12}\) = \(\frac{1}{4}\) 

3.

a) x - \(\frac{3}{4}\) = \(\frac{1}{2}\)                           b) x : \(\frac{1}{4}\) = 8  

    x = \(\frac{1}{2}\) + \(\frac{3}{4}\)                              x = 8 x \(\frac{1}{4}\)

    x = \(\frac{5}{4}\)                                  x = 2

4. 

Ba lần số thứ nhất bằng:

        84 - (1 + 1 + 1) = 81

Số thứ nhất là:

       81 : 3 = 27

Số thứ hai là:

      27 + 1 = 28

Số thứ ba là:

      28 + 1 = 29

                       Đáp số: 27; 28; 29.

5.

Hiệu số phần bằng nhau là:

        6 - 1 = 5 (phần)

Tuổi con là:

       30 : 5 = 6 (tuổi)

Tuổi bố là:

      6 + 30 = 36 (tuổi)

                                  Đáp số: Con: 6 tuổi ; Bố: 36 tuổi.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập chung trang 176, 177 SGK Toán 4