Bài 1, 2, 3, 4 trang 67, 68 SGK Toán 4

Bình chọn:
3.9 trên 27 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 67, 68 SGK Toán 4. Bài 1. Tính giá trị của biểu thức rồi viết vào ô trống (theo mẫu).

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính giá trị của biểu thức rồi viết vào ô trống (theo mẫu):

a

b

c

a x (b - c)

a x b - a x c

3

7

3

3 x (7 – 3) = 12

3 x 7 – 3 x 3 = 12

6

9

5

 

 

8

5

2

 

 

Phương pháp:

Thay chữ bằng số rồi tính giá trị các biểu thức đó. 

Cách giải:

a

b

c

a x (b - c)

a x b - a x c

3

7

3

3 x (7 – 3) = 12

3 x 7 – 3 x 3 = 12

6

9

5

6 x ( 9 - 5) = 24

6 x 9 – 6 x 5 = 24

8

5

2

8 x (5 – 2) = 24

8 x 5 – 5 x 2 = 24

Bài 2

Áp dụng tính chất nhân một số với một hiệu để tính (theo mẫu):

 Mẫu:        26 x 9 = 26 x (10 - 1)

                           = 26 x 10 -  26 x 1

                           = 260 - 26 = 234

a) 47 x 9                                         b) 138 x 9

    24 x 99                                           123 x 99

Phương pháp:

Tách 9 = 10 - 1, 99 = 100 - 1, sau đó áp dụng cách nhân một số với một hiệu để tính giá trị biểu thức. 

Cách giải:

a) 47 x 9 = 47 x (10 - 1)                    

              = 47 x 10 - 47 x 1                         

              = 470 - 47 = 423                          

   24 x 99 = 24 x ( 100 - 1)

               = 24 x 100 - 24 x 1

               = 2400 - 24 = 2376

b) 138 x 9 = 138 x (10 - 1)               

                = 138 x 10 - 138 x 1                    

                = 1380 - 138 = 1242                   

   123 x 99 = 123 x (100 - 1)

                 = 123 x 100 - 123 x 1

                 = 12300 - 123 = 12177

Bài 3

Một cửa hàng bán trứng có 40 giá để trứng, mỗi giá để trứng có 175 quả. Cửa hàng đã bán hết 10 giá trứng. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu quả trứng?

Phương pháp:

- Tính số giá trứng còn lại ta lấy số giá trứng ban đầu trừ đi số giá trứng đã bán.

- Tìm số quả trứng còn lại ta lấy số quả trứng có trong 1 giá nhân với số giá trứng còn lại. 

Cách giải:

Số giá để trứng còn lại là:

           40 – 10 = 30 (giá)

Số trứng còn lại của cửa hàng là:

          175 x 30 = 5250 (quả trứng)

                                     Đáp số: 5250 quả.

Bài 4

Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:

              ( 7 – 5) × 3 và 7 × 3 – 5 × 3 

Từ kết quả so sánh và nêu cách nhân một hiệu với một số.

Phương pháp:

– Biểu thức có dấu ngoặc thì tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

– Biểu thức có phép nhân và phép cộng thì ta tính phép nhân trước, tính phép cộng sau.

Cách giải:

Ta có: (7 – 5) × 3 = 2 × 3 = 6

          7 × 3 – 5 × 3 = 21 – 15 = 6

Vậy hai biểu thức đã có giá trị bằng nhau, hay:

          (7 – 5) × 3 = 7 ×  3 – 5 × 3

Khi nhân một số hiệu với một số ta có thể lần lượt nhân số bị trừ, số trừ với số đó rồi trừ đi hai kết quả cho nhau.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Nhân một số với một hiệu

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu