Bài 1, 2, 3, 4 trang 67, 68 SGK Toán 4

Bình chọn:
3.9 trên 27 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 67, 68 SGK Toán 4. Bài 1. Tính giá trị của biểu thức rồi viết vào ô trống (theo mẫu).

Đề bài

1. Tính giá trị của biểu thức rồi viết vào ô trống (theo mẫu):

a

b

c

a x (b - c)

a x b - a x c

3

7

3

3 x (7 – 3) = 12

3 x 7 – 3 x 3 = 12

6

9

5

 

 

8

5

2

 

 

2. Áp dụng tính chất nhân một số với một hiệu để tính (theo mẫu):

 Mẫu:  26 x 9 = 26 x (10 - 1)

                   = 26 x 10 -  26 x 1

                   = 260 - 26 = 234

a) 47 x 9                                         b) 138 x 9

    24 x 99                                           123 x 99

3. Một cửa hàng bán trứng có 40 giá để trứng, mỗi giá để trứng có 175 quả. Cửa hàng đã bán hết 10 giá trứng. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu quả trứng?

4. Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:

              ( 7 - 5) x 3 và 7 x 3 - 5 x 3 

Từ kết quả so sánh và nêu cách nhân một hiệu với một số.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Khi nhân một số với một hiệu, ta có thể lần lượt nhân số đó với một số bị trừ và số trừ, rồi trừ hai kết quả cho nhau.

                            a x (b - c) = a x b - a  x c

Lời giải chi tiết

1. 

a

b

c

a x (b -c)

a x b - a x c

3

7

3

3 x (7 – 3) = 12

3 x 7 – 3 x 3 = 12

6

9

5

6 x ( 9 - 5) = 24

6 x 9 – 6 x 5 = 24

8

5

2

8 x (5 – 2) = 24

8 x 5 – 5 x 2 = 24

 2.

a) 47 x 9 = 47 x (10 - 1)                    

    = 47 x 10 - 47 x 1                         

    = 470 - 47 = 423                          

   24 x 99 = 24 x ( 100 - 1)

   = 24 x 100 - 24 x 1

   = 2400 - 24 = 2376

b) 138 x 9 = 138 x (10 - 1)               

    = 138 x 10 - 138 x 1                    

    = 1380 - 138 = 1242                   

   123 x 99 = 123 x (100 - 1)

    = 123 x 100 - 123 x 1

    = 12300 - 123 = 12177

3. 

Số giá để trứng còn lại là:

        40 – 10 = 30 (giá)

Số trứng còn lại của cửa hàng là:

       175 x 30 = 5250 (quả trứng)

                                        Đáp số: 5250 quả trứng

4. 

Ta có: (7 - 5) x 3 = 2 x 3 = 6

         7 x 3 - 5 x 3 = 21 - 15 = 6

Vậy hai biểu thức đã có giá trị bằng nhau, hay:

          (7 - 5) x 3 = 7 x  3 - 5 x 3

Khi nhân một số hiệu với một số ta có thể lần lượt nhân số bị trừ, số trừ với số đó rồi trừ đi hai kết quả cho nhau.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Nhân một số với một hiệu