Bài 1, 2, 3, 4 trang 65 SGK Toán 4

Bình chọn:
4.4 trên 105 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 65 SGK Toán 4. Bài 1: Viết theo mẫu.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết theo mẫu:

Đọc

Viết

Chín trăm chín mươi mét vuông

990m2

Hai nghìn không trăm linh năm mét vuông

 
 

1980m2

 

8600dm2

Hai mươi tám nghìn chín trăm mười một xăng-ti-mét vuông

 

Phương pháp:

Để đọc (hoặc viết) các số đo diện tích ta đọc (hoặc viết) các số trước sau đó đọc (hoặc viết) kí hiệu của đơn vị đo diện tích.

Cách giải:

Đọc

Viết

Chín trăm chín mươi mét vuông

990m2

Hai nghìn không trăm linh năm mét vuông

2005m2

Một nghìn chín trăm tám mươi mét vuông

1980m2

Tám nghìn sáu trăm đề-xi-mét vuông

8600dm2

Hai mươi tám nghìn chín trăm mười một xăng-ti-mét vuông

28911cm2

Bài 2

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1m2 = … dm2                               400dm2 = … m2

100dm= … m2                      2110m2 = … dm2

1m2 = … cm2                              15m2 = … cm2

10 000cm2 = … m               10dm2cm2 = … cm2

Phương pháp:

Áp dụng cách chuyển đổi 1m2 = 100dm;     1dm2 = 100cm.

Cách giải:

1m2 = 100dm2                           400dm2 = 4m2

100dm= 1m2                       2110m2 = 211000dm2

1m2 = 10000cm2                       15m2 = 150 000cm2

10 000cm2 = 1m                  10dm2cm2 = 1002cm2

Bài 3

Để lát nền một căn phòng, người ta đã sử dụng hết 200 viên gạch hình vuông có cạnh 30cm. Hỏi căn phòng đó có diện tích bao nhiêu mét vuông, biết diện tích phần mạch vữa không đáng kể?

Phương pháp:

- Tính diện tích 1 viên gạch hình vuông ta lấy cạnh nhân với cạnh.

- Tính diện tích căn phòng ta lấy diện tích 1 viên gạch nhân với số viên gạch dùng để lát nền căn phòng đó.

- Đổi số đo diện tích vừa tìm được sang đơn vị đo là mét vuông.

Cách giải:

Diện tích của một viên gạch lát nền là:

                 \(30 \times 30 = 900\;(cm^2)\)

Diện tích căn phòng là: 

                 \(900 \times 200 = 180000\;(cm^2)\)

                  \(180000cm^2  = 18m^2\)

                                            Đáp số: \(18m^2.\)

Bài 4

Tính diện tích của miếng bìa có các kích thước theo hình vẽ dưới đây:

 

Phương pháp:

Chia miếng bìa đã cho thành các miếng bìa nhỏ dạng hình chữ nhật rồi tính diện tích các hình đó.

Diện tích miếng bìa bằng tổng diện tích các miếng bìa nhỏ.

Cách giải:

Có thể cắt hoặc chia hình đã cho thành các hình chữ nhật như  sau:

Hình chữ nhật H1 có chiều rộng bằng chiều rộng của hình chữ nhật Hvà bằng \(3cm\).

Diện tích hình chữ nhật H1 là:

               \(4 \times 3 = 12\;(cm^2)\)

Diện tích hình chữ nhật H2 là :

               \(6 \times 3 = 18\;(cm^2)\)

Chiều rộng của hình chữ nhật H3 là:

                \(5 – 3 = 2\;(cm)\)

Diện tích của hình chữ nhật H3 là:

                \(15 \times 2 = 30\;(cm^2)\) 

Diện tích miếng bìa là:

                \(12 + 18 + 30 = 60\;(cm^2)\)

                                    Đáp số: \(60cm^2\).

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Mét vuông

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu