Bài 1, 2 trang 48 (Luyện tập chung) SGK Toán 4

Bình chọn:
4.1 trên 175 phiếu

Giải bài 1, 2 trang 48 SGK Toán 4. Bài 1: Tính rồi thử lại.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính rồi thử lại:

a) \(35269 + 27485\)                              b) \(48796 + 63584\)

    \(80326 - 45719\)                                   \(10000 - 8989\)

Phương pháp:

- Tính theo các quy tắc đã học về phép cộng, phép trừ hai số tự nhiên.

- Muốn thử lại phép cộng ta có thể lấy tổng trừ đi một số hạng, nếu đươc kết quả là số hạng còn lại thì phép tính làm đúng.

- Muốn thử lại phép trừ ta có thể lấy hiệu cộng với số trừ, nếu đươc kết quả là số bị trừ thì phép tính làm đúng.

Cách giải:

a) +) \(35269 + 27485 = 62754\)

         Thử lại: \(62754 - 27485 = 35269\)

    +) \(80326 - 45719 = 34607\)

         Thử lại: \(34607 + 45719 = 80326\)

b) +) \(48796 + 63584 = 112380\)

         Thử lại: \(112380 - 63584 = 48796\)

    +) \(10000 - 8989 = 1011\)

        Thử lại: \(1011 + 8989 = 10000\)

Bài 2

Tính giá trị của biểu thức:

a) \(570 - 225 - 167 + 67\)                 

    \(168 \times 2 : 6 \times 4\)                             

b) \(468 : 6 + 61 \times 2\)

    \(5625 - 5000 : (726 : 6 - 113)\)

Phương pháp:

- Biểu thức có dấu ngoặc thì tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

- Biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì thực hiện phép nhân, chia trước; thực hiện phép cộng, trừ sau.

- Biểu thức chỉ có phép cộng, trừ hoặc chỉ có phép nhân, chia thì thực hiện từ trái sang phải.

Cách giải:

a)  \(570 - 225 - 167 + 6 \)                           

     \(= 345 - 167 + 67\)                                

     \(= 178 + 67 \)

     \(= 245\)                               

     \(168 \times 2 : 6 \times 4 \)

     \( = 336 :  6 \times 4 \)

     \( = 56 \times 4 \)

     \(= 224\)

 b) \(468 : 6 + 61 \times 2\)                          

     \(= 78 + 122 \)                                     

     \(= 200\)                                              

     \(5625 - 5000 : (726 : 6 - 113) \)

     \(= 5625 - 5000 : (121 - 113) \)

     \( = 5625 - 5000 : 8 \)

     \(= 5625 - 625 \)

     \(= 5000\)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu