Bài 1, 2, 3 trang 86 SGK Toán 4

Bình chọn:
4.2 trên 101 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 86 SGK Toán 4. Bài 1: Đặt tính rồi tính.

Đề bài

1. Đặt tính rồi tính:

a) 2120 : 424                          b) 6420 : 321

   1935 : 354                               4957 : 165

2. Tính giá trị của biểu thức:

a) 1995 x 253 + 8910 : 495                        

b) 8700 : 25 : 4

3. Có hai cửa hàng, mỗi cửa hàng đều nhận về 7128m vải. Trung bình mỗi ngày của hàng thứ nhất bán được 264m vải, cửa hàng thứ hai bán được 297m vải. Hỏi cửa hàng nào bán hết số vải đó sớm hơn và sớm hơn mấy ngày ?

Lời giải chi tiết

1.

2.

a) 1995 x 253 + 8910 : 495                  

   = 504735 + 18                                        

   = 504753                                               

b) 8700 : 25 : 4

   = 8700 : (25 x 4)

   = 8700 : 100

   = 87

3.

Cửa hàng thứ nhất bán hết trong số ngày là :

           7128 : 264 = 27 (ngày)

Cửa hàng thứ hai bán hết trong số ngày là :

           7128 : 297 = 24 (ngày)

Vậy cửa hàng thứ 2 bán hết sớm hơn và sớm hơn số ngày là :

          27 – 24 = 3 ( ngày )

                                               Đáp số : 3 ngày

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Chia cho số có ba chữ số