Bài 1, 2, 3 trang 102, 103 SGK Toán 4

Bình chọn:
3.8 trên 57 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 102, 103 SGK Toán 4. Bài 1: Trong các hình sau, hình nào là hình bình hành?

Đề bài

1. Trong các hình sau, hình nào là hình bình hành?

2. Cho biết trong hình tứ giác ABCD:

    AB và CD là hai cạnh đối diện.

    AD và BC là hai cạnh đối diện

Hình tứ giác ABCD và hình bình hành MNPQ, trong hai hình đó hình nào có cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau? 

3. Vẽ thêm hai đoạn thẳng để được một hình bình hành:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hình bình hành có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.

Lời giải chi tiết

1. Hình 1, hình 2, hình 5 là hình bình hành.

   (Hình 3, hình 4 không phải là hình bình hành vì có một cặp cạnh đối diện không song song).

2. Trong hai hình đã cho, hình bình hành MNPQ có các cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.

3. Học sinh vẽ như sau:

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Hình bình hành