Bài 1, 2, 3 trang 82 SGK Toán 4

Bình chọn:
3.5 trên 56 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 82 SGK Toán 4. Đặt tính rồi tính.

Đề bài

1. Đặt tính rồi tính:

a) 4674 : 82                               b) 5781 : 47

    2488 : 35                                   9146 : 72

2. Người ta đóng gói 3500 bút chì theo từng tá (mỗi tá gồm 12 cái). Hỏi đóng gói được nhiều nhất bao nhiêu bút chì và còn thừa mấy bút chì?

3. Tìm x:

\(a)\,\,75 \times x = 1800\)                        

\(b)\,\,1855:x = 35\)

Lời giải chi tiết

1.

2.

Ta có:  3500 : 12 = 291 (dư 8)

Vậy đóng được nhiều nhất 291 tá bút chì và còn thừa 8 bút chì.

                                       Đáp số: 291 tá; thừa 8 bút chì

3. 

\(\eqalign{
& a)\,\,75 \times x = 1800 \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 124800:75 \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 24\cr
& b)\,\,1855:x = 35 \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 1855:35 \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 53 \cr} \)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) - Tiết 1 - Phần 3 - Toán 4