Bài 1, 2, 3, 4 trang 114 SGK Toán 4

Bình chọn:
4.2 trên 76 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 114 SGK Toán 4. Bài 1: Rút gọn các phân số.

Đề bài

1. Rút gọn các phân số:  \(\frac{14}{28};\; \frac{25}{50} ; \;\frac{48}{30};\;\frac{81}{54}\)

2. Trong các phân số dưới đây, phân số nào bằng   \(\frac{2}{3}\) ?

                        \(\frac{20}{30};\frac{8}{9};\frac{8}{12}\)

3. Trong các phân số dưới đây, phân số nào bằng \(\frac{25}{100}\) ?

                 \(\frac{50}{150};\frac{5}{20};\frac{8}{32}\)

4. Tính (theo mẫu):

a) \(\frac{ 2\times 3\times 5}{3\times 5\times7};\)                   b) \(\frac{ 8\times 7\times 5}{11 \times 8 \times 7};\)             c) \(\frac{ 19\times 2\times5}{19\times 3\times 5};\) 

Mẫu: a) \(\frac{ 2\times \not{3}\times \not{5}}{\not{3}\times \not{5}\times7} = \frac{2} {7}\) 

Chú ý: Trong mẫu trên, ta đã cùng chia nhẩm tích ở trên và tích ở dưới gạch ngang cho 3, rồi cùng chia nhẩm cho 5.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

2; 3. Rút gọn các phân số thành phân số tối giản (nếu được). Các phân số cùng phân số tối giản thì bằng nhau.

Lời giải chi tiết

1. 

\(\frac{14}{28} = \frac{14: 14}{28 : 14}= \frac{1}{2}\)                 \(\frac{25}{50} = \frac{25 : 25}{50 : 25}= \frac{1}{2}\)

\(\frac{48}{30} = \frac{48 : 6}{30 : 6} = \frac{8}{5}\)                 \(\frac{81}{54} = \frac{81: 9}{54 : 9} = \frac{9}{6} = \frac{9: 3}{6 : 3} = \frac{3}{2}\)

2. 

\(\frac{20}{30}=\frac{20 : 10}{30 : 10}=\frac{2}{3}\)                  \(\frac{8}{9}\) là phân số tối giản

\(\frac{8}{12}=\frac{8 : 4}{12 : 4}= \frac{2}{3}\)

Vậy có 2 phân số bằng \(\frac{2}{3}\) là \(\frac{20}{30};\frac{8}{12}\)

3. 

Ta có: \(\frac{25}{100}=\frac{25 : 25}{100 :25 }=\frac{1}{4}\)                  \(\frac{50}{1}=\frac{50 : 50}{150 : 50}=\frac{1}{3}\)

\(\frac{5}{20}=\frac{5 :5}{20 :5 }=\frac{1}{4}\)                                   \(\frac{8}{32}=\frac{8 :8}{32:8}=\frac{1}{4}\)

Vậy các phân số bằng \(\frac{25}{100}\) là: \(\frac{5}{20};\frac{8}{32}\).

4.

b) \(\frac{ \not{8}\times \not{7}\times 5}{11 \times \not{8} \times \not{7}}= \frac{5}{11};\)           

c) \(\frac{ \not{19}\times 2\times\not{5}}{\not{19}\times 3\times \not{5}} = \frac{2}{3}.\) 

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 114 SGK Toán 4