Bài 1, 2, 3, 4 trang 24 SGK Toán 4

Bình chọn:
4.6 trên 23 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 24 SGK Toán 4. Bài 1 Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Đề bài

1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1dag = ....g                           1hg = ....dag

   10g =...dag                            10 dag =...hg

b) 4 dag = ...g                      3kg = ...hg                       2kg 300g = ....g

    8 hg = ...dag                    7kg = ....g                        2kg 30g =....g

2. Tính:

380g + 195g                               452 hg x 3

928 dag - 274 dag                       768 hg : 6

3. Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm: 

5dag .... 50g                                     4 tạ 30kg ... 4 tạ 3kg   

8 tấn ... 8100kg                                3 tấn 500kg ... 350kg

4. Có 4 gói bánh, mỗi gói cân nặng 150g và 2 gói kẹo, mỗi gói cân nặng 200g. Hỏi có tất cả mấy ki-lô-gam bánh và kẹo?

Lời giải chi tiết

1.

a) 1dag = 10 g                                 1 hg = 10 dag

   10g =1 dag                                   10 dag =1 hg

b) 4dag = 40g                        3kg = 30 hg                   2kg 300g = 2300g

    8hg = 80dag                      7kg = 7000g                   2kg 30g = 2030g

2.

380g + 195g = 575g                                 452 hg x 3 = 1356 hg

928 dag - 274 dag = 654 dag                     768 hg : 6 = 128 hg

3.

5dag  > 50g                                      4 tạ 30 kg > 4 tạ 3kg   

8 tấn < 8100 kg                                3 tấn 500 kg = 350 kg

4. 

4 gói bánh cân nặng là:

      150 x 4 = 600 (g)

2 gói kẹo cân nặng là:

      200 x 2 = 400 (g)

Số ki-lô-gam bánh và kẹo có tất cả là:

      600 + 400 = 1000 g = 1kg

                                  Đáp số: 1kg.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bảng đơn vị đo khối lượng