Bài 1, 2, 3, 4 trang 24 SGK Toán 4

Bình chọn:
4.5 trên 26 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 24 SGK Toán 4. Bài 1 Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1dag = ... g                             1hg = ... dag

   10g = ... dag                            10dag =... hg

b) 4dag = ... g                      3kg = ... hg                       2kg 300g = ... g

    8hg = ... dag                    7kg = ... g                         2kg 30g = ... g.

Phương pháp:

Dựa vào bảng đơn vị đo khối lượng:

Cách giải:

a) 1dag = 10 g                                 1hg = 10dag

   10g =1 dag                                   10dag = 1hg

b) 4dag = 40g                        3kg = 30 hg                   2kg 300g = 2300g

    8hg = 80dag                      7kg = 7000g                   2kg 30g = 2030g

Bài 2

Tính:

380g + 195g                               452hg x 3

928dag - 274dag                         768hg : 6

Phương pháp:

Thực hiện các phép tính như đối với các số tự nhiên, sau đó ghi thêm đơn vị đo vào kết quả.

Cách giải:

380g + 195g = 575g                                 452hg x 3 = 1356hg

928dag - 274dag = 654dag                       768hg : 6 = 128hg

Bài 3

Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm: 

5dag .... 50g                                     4 tạ 30kg ... 4 tạ 3kg   

8 tấn ... 8100kg                                3 tấn 500kg ... 350kg

Phương pháp:

 Đổi các số đo về cùng một đơn vị đo rồi so sánh các kết quả với nhau.

Cách giải:

+) Ta có: 1dag = 10g nên 5dag = 50g.

+) 4 tạ 30kg = 430kg;         4 tạ 3kg = 403kg

    Mà: 430kg > 403kg.        Vậy: 4 tạ 30 kg > 4 tạ 3kg.

+) 8 tấn = 8000kg

    Mà: 8000kg < 8100kg.    Vậy:  8 tấn < 8100 kg.

+) 3 tấn 500kg = 3500kg

    Mà: 3500kg > 350kg.      Vậy: 3 tấn 500 kg = 350kg

Ta có kết quả như sau:

5dag  = 50g                                      4 tạ 30kg > 4 tạ 3kg   

8 tấn < 8100kg                                3 tấn 500kg = 350kg

Bài 4

Có 4 gói bánh, mỗi gói cân nặng 150g và 2 gói kẹo, mỗi gói cân nặng 200g. Hỏi có tất cả mấy ki-lô-gam bánh và kẹo?

Phương pháp:

- Tính cân nặng của 4 gói bánh = cân nặng của 1 gói bánh × 4.

- Tính cân nặng của 2 gói kẹo = cân nặng của 1 gói kẹo × 2.

- Tính tổng cân nặng của 4 gói bánh và 2 gói kẹo = cân nặng của 4 gói bánh + cân nặng của 2 gói kẹo.

- Đổi số đo vừa tìm được sang đơn vị đo là ki-lô-gam, lưu ý ta có: 1kg = 1000g.

Cách giải:

4 gói bánh cân nặng là:

                 150 × 4 = 600 (g)

2 gói kẹo cân nặng là:

                200 × 2 = 400 (g)

Số ki-lô-gam bánh và kẹo có tất cả là:

               600 + 400 = 1000 (g)

               1000g = 1kg

                                  Đáp số: 1kg.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bảng đơn vị đo khối lượng

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu