Bài 1, 2, 3 trang 87 SGK Toán 4

Bình chọn:
4.2 trên 144 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 87 SGK Toán 4. Bài 1: Đặt tính rồi tính.

Đề bài

1. Đặt tính rồi tính:

a) 708 : 354                     b) 704 : 234

    7552 : 236                       8770 : 365

   9060 : 453                        6260 : 156

2. Người ta xếp những gói kẹo vào 24 hộp, mỗi hộp chứa 120 gói. Hỏi nếu mỗi hộp chứa 160 gói kẹp thì cần có bao nhiêu hộp để xếp hết số gói kẹo đó ?

3. Tính bằng hai cách :

a) 2205 : (35 x 7)               

b) 3332 : (4 x 49)

Lời giải chi tiết

1.

2. 

24 hộp kẹo chứa số gói kẹo là :

      120 x 24 = 2880 (gói)

Nếu mỗi hộp chứa 160 gói thì cần số hộp kẹo là :

     2880 : 160 = 18 (hộp)

                          Đáp số: 18 hộp

3.

a) Cách 1 :                         Cách 2:

   2205 : (35 x 7)                2205 : (35 x 7)

   = 2205 : 245                   = 2205 : 35 : 7

   = 9                                 = 63 : 7

                                         = 9

 b) Cách 1 :                        Cách 2 :

    3332 : (4 x 49)               3332 : (4 x 49) 

    = 3332 : 196                  = 3332 : 4 : 49

    = 17                               = 833 : 49

                                          = 17

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 87 SGK Toán 4