Bài 1 trang 17 SGK Toán 4

Bình chọn:
3.7 trên 32 phiếu

Giải bài 1 trang 17 SGK Toán 4. Đọc số và nêu giá trị của chữ số 3

Đề bài

Đọc số và nêu giá trị của chữ số 3 và chữ số 5 trong mỗi số sau:

a) 35 627 449;                                      c) 82 175 263;

b) 123 456 789;                                    d) 850 003 200.

Lời giải chi tiết

a) Số  35 627 449 đọc là: Ba mươi lăm triệu sáu trăm hai mươi bảy nghìn bốn trăm bốn mươi chín.

Trong đó chữ số 3 có giá trị là 3 triệu và chữ số 5 có giá trị là 5 triệu.

b) Số 123 456 789 đọc là: Một trăm hai mươi ba triệu bốn trăm năm mươi sáu nghìn bảy trăm tám mươi chín.

Trong đó chữ số 3 có giá trị là 3 triệu và chữ số 5 có giá trị là 5 chục nghìn.

c) Số 82 175 263 đọc là: Tám mươi hai triệu một trăm bảy mươi năm nghìn hai trăm sáu mươi ba.

Trong đó chữ số 3 có giá trị là 3 đơn vị và chữ số 5 có giá trị là 5 nghìn.

d) Số 850 003 200 đọc là: Tám trăm năm mươi  triệu không trăm linh ba nghìn hai trăm.

Trong đó chữ số 3 có giá trị là 3 nghìn và chữ số 5 có giá trị là 5 chục triệu.

Loigiaihay.comLuyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 17 SGK Toán 4