Bài 1, 2, 3 trang 126 SGK Toán 4

Bình chọn:
4.5 trên 28 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 126 SGK Toán 4. Bài 1: Tính.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính

a) \(\dfrac{2}{5}+\dfrac{3}{5}\)                       b) \(\dfrac{3}{4}+\dfrac{5}{4}\)

c) \(\dfrac{3}{8}+\dfrac{7}{8}\)                       d) \(\dfrac{35}{25}+\dfrac{7}{25}\)

Phương pháp:

Muốn cộng hai phân số cùng mẫu số, ta cộng hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số.

Cách giải: 

a) \(\dfrac{2}{5}+\dfrac{3}{5} = \dfrac{2 + 3}{5} =1\)

b) \(\dfrac{3}{4}+\dfrac{5}{4} = \dfrac{3 +5}{4}=\dfrac{8}{4}=2\) 

c) \(\dfrac{3}{8}+\dfrac{7}{8} = \dfrac{3 + 7}{8}=\dfrac{10}{8}=\dfrac{5}{4}\)

d) \(\dfrac{35}{25}+\dfrac{7}{25} = \dfrac{35 + 7}{25}=\dfrac{42}{25}\) 

Bài 2

Tính chất giao hoán

Viết tiếp vào chỗ chấm:

\(\dfrac{3}{7}+\dfrac{2}{7} \,= \,...;\)                 \(\dfrac{2}{7}+\dfrac{3}{7} = \, ...\)

                        \(\dfrac{2}{7}+\dfrac{3}{7}\, ...\, \dfrac{3}{7} +\dfrac{2}{7}\)

Khi ta đổi chỗ hai phân số trong một tổng thì tổng của chúng không thay đổi.

Phương pháp:

- Tính giá trị hai vế rồi so sánh kết quả với nhau.

Muốn cộng hai phân số cùng mẫu số, ta cộng hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số.

Cách giải: 

 \(\dfrac{3}{7}+\dfrac{2}{7} = \dfrac{5}{7}\);                      \(\dfrac{2}{7}+\dfrac{3}{7} =\dfrac{5}{7}\)

                    \(\dfrac{2}{7}+\dfrac{3}{7} = \dfrac{3}{7} +\dfrac{2}{7}\)

Khi ta đổi chỗ hai phân số trong một tổng thì tổng của chúng không thay đổi.

Bài 3

Hai ô tô cùng chuyển gạo ở một kho. Ô tô thứ nhất chuyển được \(\dfrac{2}{7}\) số gạo trong kho. Ô tô thứ hai chuyển được \(\dfrac{3}{7}\) số gạo trong kho. Hỏi cả hai ô tô chuyển được bao nhiêu phần số gạo trong kho? 

Phương pháp:

Số gạo cả hai ô tô chuyển được = số gạo ô tô thứ nhất chuyển được + số gạo ô tô thứ hai chuyển được.

Cách giải: 

Cả hai ô tô chuyển được số phần số gạo trong kho là:

                 \(\dfrac{2}{7}+\dfrac{3}{7} =\dfrac{5}{7}\) (số gạo trong kho)

                                       Đáp số: \(\dfrac{5}{7}\) số gạo trong kho.

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Phép cộng phân số