Bài 1, bài 2 Tiết 23 trang 28 sgk Toán 4

Bình chọn:
4.3 trên 16 phiếu

Bài 1. Tìm số trung bình cộng của các số sau. Bài 2 Trung bình mỗi năm dân số của xã tăng thêm

Bài 1. Tìm số trung bình cộng của các số sau:

a) 96; 121 và 143.                                                       b) 35; 12; 24; 21 và 43

Bài 2 Số dân của một xã trong 3 năm liền tăng thêm lần lượt là: 96 người, 82 người, 71 người. Hỏi trung bình mỗi năm số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người?

Hướng dẫn giải:

Bài 1

a) Số trung bình cộng của 96; 121 và 143 là:

         (96 + 121 +143) : 3 = 120

b) Số trung bình công của 35; 12; 24; 21 và 43 là:

        ( 35 + 12 + 24 + 21 + 43) : 5 = 27

Bài 2

Tổng số người tăng thêm trong 3 năm liền là:

        96 + 82 + 71 = 249 (người)

Trung bình mỗi năm dân số của xã tăng thêm là:

          249 : 3 = 83 (người)

                                                     Đáp số: 83 ngườiĐã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan