Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 28 SGK Toán 4


Bài 1. Tìm số trung bình cộng của các số sau.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Tìm số trung bình cộng của các số sau:

a) 96 ; 121 và 143.                                     b) 35 ; 12 ; 24 ; 21 và 43.

Phương pháp giải:

Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó rồi chia tổng đó cho số các số hạng.

Lời giải chi tiết:

a) Số trung bình cộng của 96 ; 121 và 143 là:

              (96 + 121 + 143) : 3 = 120

b) Số trung bình cộng của 35 ; 12 ; 24 ; 21 và 43 là:

              (35 + 12 + 24 + 21 + 43) : 5 = 27

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Số dân của một xã trong 3 năm liền tăng thêm lần lượt là: 96 người, 82 người, 71 người. Hỏi trung bình mỗi năm số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người ?

Phương pháp giải:

Muốn tìm số người tăng trung bình mỗi năm, ta tính tổng số người tăng thêm trong 3 năm đó rồi chia tổng đó cho 3.

Lời giải chi tiết:

Tổng số người tăng thêm trong 3 năm liền là:

                 96 + 82 + 71 = 249 (người)

Trung bình mỗi năm dân số của xã tăng thêm số người là:

                 249 : 3 = 83 (người)

                                    Đáp số: 83 người.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Số đo chiều cao của 5 học sinh lớp Bốn lần lượt là 138cm, 132cm, 130cm, 136cm, 134cm. Hỏi trung bình số đo của chiều cao của mỗi em là bao nhiêu xăng-ti-mét ?

Phương pháp giải:

Muốn tìm chiều cao trung bình của mỗi em ta tính tổng số đo chiều cao của 5 học sinh rồi chia cho 5.

Lời giải chi tiết:

Tổng số đo chiều cao của 5 học sinh là: 

             138 + 132 + 130 + 136 + 134 = 670 (cm)

Trung bình số đo chiều cao của mỗi em học sinh là:

                     670 : 5 = 134 (cm)

                                     Đáp số: 134cm.

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Có 9 ô tô chuyển thực phẩm vào thành phố, trong đó có 5 ô tô đi đầu, mỗi ô tô chuyển được 36 tạ và 4 ô tô sau, mỗi ô tô chuyển được 45 tạ. Hỏi trung bình mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tấn thực phẩm ?

Phương pháp giải:

- Tính số tạ thực phẩm 5 ô tô đầu chở được = số tạ thực phẩm 1 ô tô đầu chở được × 5.

- Tính số tạ thực phẩm 4 ô tô sau chở được = số tạ thực phẩm 1 ô tô sau chở được × 4.

- Tính tổng số tạ thực phẩm 9 xe chở được = số tạ thực phẩm 5 ô tô đầu chở được + số tạ thực phẩm 4 ô tô sau chở được.

- Tính số tạ thực phẩm trung bình mỗi xe chở được = tổng số tạ thực phẩm 9 xe chở được : 9.

- Đổi số đo vừa tìm được sang đơn vị đo là tấn, lưu ý ta có: 1 tấn = 10 tạ.

Lời giải chi tiết:

5 ô tô đầu chuyển được số tạ thực phẩm là:

                 36 × 5 = 180 (tạ)

4 ô tô sau chuyển được số tạ thực phẩm là: 

                 45 × 4 = 180 (tạ)

9 ô tô chuyển được số tạ thực phẩm là:

                180 + 180  = 360 (tạ)

Trung bình ô tô chuyển được  số tạ thực phẩm là:

                 360 : 9 = 40 (tạ)

                 40 tạ = 4 tấn

                                       Đáp số: 4 tấn.

Bài 5

Video hướng dẫn giải

a) Số trung bình cộng của hai số là 9. Biết một trong hai số đó bằng 12, tìm số kia.

b) Số trung bình cộng của hai số là 28. Biết một trong hai số đó bằng 30, tìm số kia.

Phương pháp giải:

- Muốn tìm tổng các số ta lấy trung bình cộng nhân với số các số hạng.

- Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

Lời giải chi tiết:

a) Tổng của hai số là:            9 × 2 = 18  

    Số cần tìm là:                    18 – 12 = 6 

b) Tổng của hai số là:            28 × 2 = 56

    Số cần tìm là:                    56 – 30 = 26 

                                  Đáp số: a) 6;  b) 26. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 424 phiếu

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 28 SGK Toán 4

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài