Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 100, 101 SGK Toán 4

Bình chọn:
4.2 trên 112 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 100, 101 SGK Toán 4. Bài 1: Viết số thích hợp.

Đề bài

1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

530dm2 = … cm2                               84600cm2 = … dm2           

13dm2 29cm2 = … cm2                     300dm2 = … m2                    

10km2 = … m                                  9 000 000m2 = … km2

2. Tính diện tích khu đất hình chữ nhật, biết:

a) Chiều dài 5km, chiều rộng 4km;

b) Chiều dài 8000m, chiều rộng 2km.

3. Cho biết diện tích của ba thành phố (theo số liệu năm 2002) là:

Hà Nội : 921km2

Đà Nẵng : 1255km2

TP. Hồ Chí Minh: 2095km2

a) So sánh diện tích của: Hà Nội và Đã Nẵng; Đã Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

b) Thành phố nào có diện tích lớn nhất? Thành phố nào có diện tích bé nhất?

4. Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 3km, chiều rộng bằng \( \dfrac{1}{3}\) chiều dài. Tính diện tích khu đất đó.

5. Cho biết mật độ dân số chỉ số dân trung bình sinh sống trên diện tích 1km2. Biểu đồ dưới đây nói về mật độ dân số của ba thành phố lớn (theo số liệu 1999)

Dựa vào biểu đồ trên hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Thành phố nào có mật độ dân số lớn nhất ?

b) Mật độ dân số ở thành phố Hồ Chí Minh gấp khoảng mấy lần mật độ dân số ở Hải Phòng?

 

Lời giải chi tiết

1. 

530dm2 =  53000cm2                        84600cm2 =  846dm2     

13dm2 29cm2  = 1329cm2                 300dm2 = 3m2              

10km2 =  10000000m2                      900000m2 =  9km2 

2. 

a) Diện tích khu đất đó là:         

          5 x 4 = 20 (km2)

b) Ta có 8000m = 8km 

    Diện tích khu đất đó là:         

          8 x 2 = 16 (km2)

3. 

a) Diện tích của Hà Nội bé hơn diện tích Đà Nẵng (vì 921km< 1255km2).

    Diện tích của Đà Nẵng bé hơn diện tích của Thành phố Hồ Chí Minh (vì 1255km< 2095km2) .

    Diện tích của Thành phố Hồ Chí Minh lớn hơn diện tích của Hà Nội (vì 2095km2  > 921km2)

b) Thành  phố Hồ Chí Minh có diện tích lớn nhất. Thành phố Hà Nội có diện tích bé nhất.

4.

   Chiều rộng của khu đất đó là:       

             3 : 3 = 1 (km)

   Diện tích khu đất đó là:                 

             3 x 1 = 3 (km2)

                               Đáp số: 3km

5. a) Hà Nội là thành phố có mật độ dân số lớn nhất (2952 người/km2).

    b) Mật độ dân số ở Thành phố Hồ Chí Minh là 2375 người/km2.

       Mật độ dân số ở Hải Phòng là 1126 người/km2;  

Ta có :  2375 : 1126 = 2 dư 123

Vậy mật độ dân số ở Thành phố Hồ Chí Minh gấp khoảng 2 lần mật độ dân số ở Hải Phòng.

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 100 SGK Toán 4

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu