Bài 1, 2 trang 39 SGK Toán 4

Bình chọn:
3.9 trên 15 phiếu

Giải bài 1, 2 trang 39 SGK Toán 4. Bài 1. Đặt tính rồi tính:

Đề bài

1. Đặt tính rồi tính:

a) 4682 + 2305                         b) 2968 + 6524

   5247 + 2741                              3917 + 5267

2. Tính:

a) 4685 + 2347                         b) 186954 + 247436

   6084 + 8566                               514625 + 82398

   57969 + 814                               793575 + 6425

Lời giải chi tiết

1.

2. Học sinh tự đặt tính như bài 1, được kết quả như sau:

a) 4685 + 2347 = 7032                             

   6084 + 8566 = 14660                                

   57969 + 814 = 58510                               

b) 186954 + 247436 = 434390

    514625 + 82398 = 597023

    793575 + 6425 = 800000

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Phép cộng