Bài 1, 2 trang 59, 60 SGK Toán 4

Bình chọn:
4.3 trên 36 phiếu

Giải bài 1, 2 trang 59, 60 SGK Toán 4. Bài 1: Tính nhẩm.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm:

a) 18 × 10                           82 × 100                            256 × 1000

    18 × 100                         75 × 1000                          302 × 10

    18 × 1000                       19 × 10                              400 × 100

b) 9000 : 10                        6800 : 100                        20020 : 10

   9000 : 100                       420 : 10                            200200 : 100

   9000 : 1000                     2000 : 1000                       2002000 : 1000

Phương pháp:

- Khi nhân số tự nhiên với 10, 100, 1000, ... ta chỉ việc thêm một, hai, ba, ... chữ số 0 vào bên phải số đó.

- Khi chia số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn, .... cho 10, 100, 1000, ... ta chỉ việc bỏ bớt một, hai, ba, ... chữ

số 0 ở bên phải số đó.

Cách giải:

a) 18 × 10 = 180             82 × 100 = 8200              256 × 1000 = 256000

18 × 100 = 1800             75 × 1000 = 75000           302 × 10 = 3020

18 × 1000 = 18000         19 × 10 = 190                  400 × 100= 40000

b) 9000 : 10 = 900          6800 : 100 = 68              20020 : 10 = 2002

9000 : 100 = 90              420 : 10  =42                  200200 : 100 = 2002

9000 : 1000 = 9              2000 : 1000 = 2              2002000 : 1000 = 2002

Bài 2

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

          300kg = ... tạ                      70kg = ... yến

Cách làm:                                      800kg = ... tạ

Ta có:  100kg =  1 tạ                      300 tạ = ... tấn

Nhẩm: 300 : 100 = 3                     120 tạ = ... tấn

Vậy:    300kg = 3 tạ                       5000kg = ... tấn

                                                     4000g = ... kg

Phương pháp:

Ta làm các câu còn lại tương tự như ví dụ mẫu.

Cách giải:

70kg = 7 yến                                120 tạ = 12 tấn

800kg = 8 tạ                                 5000kg = 5 tấn 

300 tạ = 30 tấn                             4000g = 4kg

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu